Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

ZAWSZE W DRODZE ZE SPORTEM. DZIECIAKI NIE BOJĄ SIĘ TRENINGU – Ćwiczę z Bolkiem i Lolkiem.