Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY – OKRO