Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

PROCESOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK