Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

Zapisy na zajęcia WWRD w roku szkolnym 2021/2022