Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

II EDYCJA ZAJĘĆ OKRO 2024 – REKRUTACJA