Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY – OKRO