Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Cele i zadania