Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

Konferencja “Dziecko z autyzmem w szkole. Wyzwania i możliwości konkretnych rozwiązań.”