Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Konferencja “Dziecko z autyzmem w szkole. Wyzwania i możliwości konkretnych rozwiązań.”