Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Współpraca z Instytutem Nauki Lektikon