Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Projekt edukacyjny “Kocham Kraków – podróż przez historię wehikułem czasu”