Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

Projekt edukacyjny “Kocham Kraków – podróż przez historię wehikułem czasu”