Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Konferencja „Zmiany w podejściu do wspomagania rozwoju dziecka z trudnościami rozwojowymi”