Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

Konferencja „Zmiany w podejściu do wspomagania rozwoju dziecka z trudnościami rozwojowymi”