Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

logo

Informacje:

+48 12 412 15 66

VI Turniej Świetlic i Przedszkoli pt. ,,Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”