Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

PROJEKT „O UŚMIECH DZIECKA. PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY”