Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

PROCESOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK