Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Informacje ogólne