Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Dyrekcja i pracownicy