Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej

Materiały szkoleniowe z konferencji “Mózg w czasie pandemii” cz. IV Wsparcie rodziców w zadalnej edukacji