Pilotaż programu

I. Pilotaż programu

„Nowa jakość edukacji w Gminie miejskiej Kraków według nowej formuły kompleksowego wspomagania szkół” – wyniki ewaluacji

Informacje ogólne:

W programie pilotażowym uzyskało wsparcie pracowników Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 11 szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Kraków.

Były to: Szkoły Podstawowe z Oddziałami Integracyjnymi  nr  3 i 162; Szkoły Podstawowe nr: 8, 10, 24, 25, 27, 64, 65, 123, 132.

Dziękujemy Dyrektorom, Nauczycielom i Specjalistom
Szkół Podstawowych za wielkie zaangażowanie i wspaniałą współpracę. Stworzony w Państwa Szkołach  klimat zaufania i otwartości na zmiany  sprzyjał poszukiwaniu nowych rozwiązań. Państwa opinie pozwoliły zaproponować model wspomagania w Gminie Miejskiej Kraków, który mamy nadzieję będzie odpowiadać  Państwa potrzebom.

Ewa Pohorecka, Renata Flis i Pracownicy  Poradni

kwiaty

Przy Poradni funkcjonowało również sześć sieci współpracy i samokształcenia  prowadzone przez koordynatorów:

  1. Edukacji wczesnoszkolnej – mgr Aleksandra Gładki
  2. Nauczycieli wychowania przedszkolnego – mgr Małgorzata Ciemborowicz
  3. Kształcenia specjalnego i integracyjnego – mgr Grażyna Sobala
  4. Humanistyczna – mgr Agnieszka Hliwa
  5. Wychowawców świetlicy – mgr Danuta Kmita
  6. „Dyrektorska” – mgr Iwona Pasznicka-Longa

Wyniki ewaluacji:
  1. Prezentacja