Terminy Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2019/2020

I. Terminy Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2019/2020

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego może ulec zmianie z ważnych powodów. Informacje
będą dostępne w sekretariacie oraz umieszczone na stronie internetowej w zakładce aktualności.

 

Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Anna Smarzyńska – specjalista otolaryngolog

27.07.2020 r.
24.08.2020 r.

Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Renata Wójcik – specjalista chorób oczu

06.07.2020 r.
03.08.2020 r.

Zespół Orzekający godz. 16:00
lek. med. Andrzej Grymek – psychiatra dzieci i młodzieży

09.07.2020 r.
23.07.2020 r.