MONIKA ŚWIĘSZEK

Monika Święszek

Kwalifikacje zawodowe:

 • mgr filologii polskiej
 • logopedia
 • neurologopedia z el. tyflologopedii
 • oligofrenopedagogika
 • edukacja i wspomaganie osób ze spektrum autyzmu (ASD)
 • tyflopedagogika

Inne uprawnienia:

 • Metoda Werbotonalna
 • AAC
 • MAKATON
 • PECS
 • praca z dzieckiem z autyzmem w nurcie rozwojowym
 • egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

e-mail: swieszek@owpp.pl