MONIKA ŚWIĘSZEK

Monika Święszek

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr filologii polskiej
  • logopedia
  • neurologopedia z el. tyflologopedii
  • oligofrenopedagogika

Inne uprawnienia:

  • Metoda Werbotonalna
  • AAC
  • MAKATON
  • PECS
  • praca z dzieckiem z autyzmem w nurcie rozwojowym

e-mail: swieszek@owpp.pl