MARTA FRANKOWICZ

Marta Frankowicz

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr psychologii

Inne uprawnienia:

  • systemowa terapia rodzin
  • oddziaływania terapeutyczne w wieku rozwojowym
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (1-3 r. ż.)
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (3-6 r. ż.)
  • terapia EEG Biofeedback (I stopień)
  • Dar Zabawy  Froebel