MAGDALENA STANISZ

Magdalena Stanisz

Kwalifikacje zawodowe:

  • lic. pedagogiki specjalnej  (specjalność: oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna)
  • mgr pedagogiki specjalnej (specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
  • logopedia
  • neurologopedia z el. tyflologopedii

Inne uprawnienia:

  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (1-3 r.ż)
  • Metoda Dobrego Startu
  • Metoda Werbotonalna
  • AAC
  • MAKATON

email: stanisz@owpp.pl