MAGDALENA BELINA-HEJMO

MAGDALENA BELINA-HEJMO

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr pedagogiki (specjalność: pedagogika rewalidacyjna; specjalizacja: oligofrenopedagogika)
  • logopedia
  • neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną

Inne uprawnienia:

  • terapia karmienia
  • Learning Language and Loving It – the Hanen Program for Early Childhood Educators/Teachers
  • MAKATON
  • AAC
  • PECS

email: hejmo@owpp.pl