KINGA ŚMIŁEK

KINGA ŚMIŁEK

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr pedagogiki (specjalność: pedagogika rewalidacyjna; specjalizacja: oligofrenopedagogika)
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • logopedia

Inne uprawnienia:

  • MAKATON
  • AAC
  • metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
  • praca z dzieckiem z autyzmem – terapia i edukacja

email: smilek@owpp.pl

 

Dodaj komentarz