Kinga Niedziela-Majerz

KINGA NIEDZIELA-MAJERZ

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr filologii polskiej specjalność nauczycielska
  • logopedia

Inne uprawnienia:

  • terapia ręki
  • komunikacja alternatywna – MÓWik