KATARZYNA RUTKOWSKA

KATARZYNA RUTKOWSKA

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr psychologii
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka