KATARZYNA DREŚCIK

KATARZYNA DREŚCIK

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr pedagogiki (w zakresie opiekuńczo-wychowawczej)
  • oligofrenopedagogika
  • logopedia

Inne uprawnienia:

  • terapia SI (I stopień)
  • metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
  • tłumacz przewodnik osób głuchoniewidomych
  • praca z osobami z autyzmem (Fundacja Synapsis)
  • język migowy (I stopień)

email: drescik@owpp.pl

Dodaj komentarz