JUSTYNA KUSIA

JUSTYNA KUSIA

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr pedagogiki (specjalność: społeczno-opiekuńcza, specjalizacja: terapia pedagogiczna)
  • oligofrenopedagogika
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Inne uprawnienia:

  • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi