JOANNA CICHORZ-SADOWSKA

JOANNA CICHORZ-SADOWSKA

Kwalifikacje zawodowe:

  • dr nauk społecznych w zakresie psychologii
  • mgr psychologii

Inne uprawnienia:

  • terapia SI (II stopień)
  • wczesna diagnoza logopedyczna
  • diagnoza i terapia dzieci autystycznych i z innymi zaburzeniami rozwojowymi
  • metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (1 – 3 rż.)
  • Early Start Denver Model (I stopień)

email: sadowska@owpp.pl

Dodaj komentarz