ELWIRA PIĄTEK

ELWIRA PIĄTEK

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr pedagogiki (specjalność: pedagogika rewalidacyjna; specjalizacja: pedagogika terapeutyczna)
  • wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie
  • poradnictwo i pomoc psychologiczna
  • logopedia
  • neurologopedia z el. tyflologopedii

Inne uprawnienia:

  • alternatywne i wspomagające metody komunikowania się (MAKATON, PECS)
  • Monachijska Diagnostyka Rozwojowa

email: piatek@owpp.pl

Dodaj komentarz