DOROTA MALŻYCKA

DOROTA MALŻYCKA

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr pedagogiki (specjalność: pedagogika rewalidacyjna; specjalizacja: oligofrenopedagogika)
  • logopedia
  • neurologopedia kliniczna

Inne uprawnienia:

  • terapia karmienia
  • MAKATON
  • AAC
  • werbalno – tonalna
  • biblioterapia
  • PECS
  • terapia widzenia

email: malzycka@owpp.pl

Dodaj komentarz