BEATA PALEJ

BEATA PALEJ

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr pedagogiki (specjalność: pedagogika specjalna, specjalizacja: oligofrenopedagogika)
  • terapia pedagogiczna

Inne uprawnienia:

  • MAKATON
  • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Kurs III stopniowy.
  • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa.
  • muzykoterapia