ANNA ZWOLSKA-BIEL

ANNA ZWOLSKA-BIEL

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr pedagogiki specjalnej  (specjalizacja: oligofrenopedagogika)
  • neurologopedia

Inne uprawnienia:

  • Certyfikowany terapeuta behawioralny – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania w oparciu o SAZ
  • VB – MAPP – Ocena umiejętności i planowanie terapii
  • PECS

email: biel@owpp.pl