ANGELIKA JAŚKOWIEC

Angelika Jaśkowiec

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr psychologii
  • oligofrenopedagogika
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Inne uprawnienia:

  • Terapeuta SI (II stopień)
  • Trener Biofeedback EEG II stopnia