AGNIESZKA ŚLADOWSKA

AGNIESZKA ŚLADOWSKA

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr filologii polskiej w specjalności logopedia
  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

email: sladowska@owpp.pl

 

Dodaj komentarz