MARIA MACIEJEWSKA

MARIA MACIEJEWSKA

Kwalifikacje zawodowe:

  • mgr psychologii
  • oligofrenopedagogika

Inne uprawnienia:

  • stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania
  • VB – MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii
  • PECS
  • neuropsychologia kliniczna dziecka

email: maciejewska@owpp.pl