Pracownicy

Psychologowie
dr Joanna Cichorz-Sadowska
mgr Małgorzata Domagalska
mgr Kamila Kremer-Mikruta
mgr Ewa Pohorecka
mgr Dorota Smoter-Ponikło
mgr Małgorzata Sternalska
mgr Katarzyna Zdebska-Olesińska

Pedagodzy
mgr Urszula Dąbrowska
mgr Małgorzata Górska
mgr Barbara Piech

Logopedzi
mgr Marlena Chorzępa
mgr Bożena Gac
mgr Aneta Kowalik
mgr Anna Rospond
mgr Magdalena Stanisz
mgr Anna Staniszewska
mgr Katarzyna Zdebska-Olesińska

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
mgr Magdalena Belina-Hejmo
mgr Marlena Chorzępa
mgr Katarzyna Dreścik
mgr Marta Frankowicz
mgr Marzena Gibek
mgr Ewa Kasperska
mgr Aneta Kowalik
mgr Justyna Kusia
mgr Maria Maciejewska
mgr Dorota Malżycka
mgr Monika Marcińska
mgr Anna Ochał-Zalewska
mgr Ewelina Osemlak
mgr Izabela Pawłowska
mgr Elwira Piątek
mgr Agnieszka Popowicz
mgr Jolanta Saoudi
mgr Magdalena Stanisz
mgr Agnieszka Śladowska
mgr Kinga Śmiłek
mgr Monika Święszek
mgr Joanna Turek
mgr Anna Zwolska-Biel

Doradca Metodyczny
mgr Renata Flis

Lekarze konsultanci:
lek. med. Andrzej Grymek – psychiatra dzieci i młodzieży
lek. med. Barbara Prawdzic–Seńkowska – specjalista neurologii dziecięcej

Lekarze wchodzący w skład Zespołów Orzekających:
lek. med. Andrzej Grymek – psychiatra dzieci i młodzieży
lek. med. Anna Smarzyńska – specjalista otolaryngolog
lek. med. Renata Wójcik – specjalista chorób oczu

Pracownicy Administracji
Ewa Hara
Elżbieta Kolasa
Izabella Maciąg
Ewa Murzyn
Magdalena Sobczyk
Krystyna Sysło

Pracownik obsługi
Edyta Rzegost