Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych

  • Organizacja szkoleń, warsztatów
  • Porady i konsultacje w sprawach indywidualnych dzieci
  • Pomoc w tworzeniu IPET-ów dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  • Sieć współpracy i samokształcenia
  • Pomoc nauczycielom w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy z dzieckiem