Profilaktyka i wspieranie przedszkoli

  • Warsztaty dla nauczycieli
  • Wykłady i prelekcje dla Rad Pedagogicznych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem
  • Wykłady i prelekcje dla Rodziców
  • Kontakt z doradcą metodycznym
  • Wsparcie w opracowaniu IPET-ów, wskazówki do pracy
  • Możliwość indywidualnej konsultacji dla nauczycieli dzieci objętych opieką Poradni (po wcześniejszym ustaleniu terminu)
  • Kontakt pracowników Poradni ze specjalistami pracującymi na terenie przedszkola, którzy mają pod opieką dzieci z Poradni
  • Porady dotyczące orzecznictwa, przepisów prawa oświatowego, opiniowania przez Poradnię
  • W  miarę możliwości i potrzeb prowadzimy  interwencje kryzysowe oraz mediacje