Bezpośrednia pomoc Rodzicom

  • Wsparcie terapeutyczne dla Rodzin
  • Grupa wsparcia
  • Warsztaty dla Rodziców
  • Wsparcie indywidualne
  • Instruktaż
  • W miarę możliwości i potrzeb prowadzimy mediacje oraz interwencję kryzysową