Bezpośrednia pomoc dzieciom

  • Specjalistyczna terapia indywidualna (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna). W trakcie bieżącej pracy z dziećmi będącymi  pod opieką Poradni oraz zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  realizowane są różne metody i techniki:

– Techniki behawioralne
– Terapia karmienia
– Metoda werbotonalna
– Alternatywne metody komunikacji
– Praca z dzieckiem z mutyzmem
– Elementy SI
– NDT-Bobath
– Terapia czaszkowo-krzyżowa
– Terapia ręki
– Elementy metody Weroniki Sherborne
– Metoda Dobrego Startu
– Terapia widzenia
– EEG Biofeedback

Grupowe zajęcia terapeutyczne (w parach, w kilkuosobowych grupach, z udziałem rodziców lub bez)

– przygotowujące do wejścia w grupę rówieśniczą (przedszkole, szkoła)
– trening umiejętności zabawy w grupie