Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Na terenie Poradni odrębnie pracuje wielospecjalistyczny Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, który realizuje zajęcia na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Szczegółowe informacje dla Rodziców, którzy chcą realizować Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, dostępne są w zakładce Jak uzyskać pomoc.