Zespół Konsultacyjny

Rodzice zamieszkujący na terenie Krakowa, których niepokoi przebieg rozwoju ich dziecka mogą skorzystać z pomocy konsultacyjnej, która jest bezpłatna i nie wymaga skierowań.

Oferujemy pomoc w zakresie wstępnej, wielospecjalistycznej konsultacji dla dzieci do ukończenia 4 roku życia. Oferta ta nie dotyczy dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, gdyż są one już objęte kompleksową terapią, a ich rozwój jest monitorowany przez specjalistów. Możliwe jest spotkanie z zespołem konsultacyjnym dziecka powyżej 4 roku życia, jedynie jeżeli nie uczęszcza ono jeszcze do przedszkola.  W skład zespołu konsultacyjnego wchodzą specjaliści z naszej poradni – psycholog, pedagog, logopeda. Zespół konsultacyjny nie dokonuje diagnozy medycznej (np. zaburzeń ze spektrum autyzmu), gdyż w składzie zespołu nie ma lekarza. Rodzic uzyskuje wstępną, wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka, wsparcie informacyjne dotyczące dalszego postępowania oraz ewentualną ofertę objęcia terapią. Po spotkaniu konsultacyjnym zostaje sporządzona pisemna informacja podsumowująca.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zespołem Konsultacyjnym dostępne są w zakładce Jak uzyskać pomoc. Zasady funkcjonowania zespołu konsultacyjnego określa regulamin.