Zespół Konsultacyjny

Rodzice zamieszkujący na terenie Krakowa, których niepokoi przebieg rozwoju ich dziecka mogą skorzystać z pomocy konsultacyjnej, która jest bezpłatna i nie wymaga skierowań.

Oferujemy pomoc w zakresie wstępnej, wielospecjalistycznej konsultacji dla dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Oferta ta nie dotyczy dzieci posiadających Opinie o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, gdyż są one już objęte kompleksową terapią, a ich rozwój jest monitorowany przez specjalistów. W skład Zespołu Konsultacyjnego wchodzą specjaliści z naszej Poradni – psycholog, pedagog, logopeda. Rodzic uzyskuje wstępną, wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka, wsparcie informacyjne dotyczące dalszego postępowania oraz ewentualną ofertę objęcia terapią. Po spotkaniu konsultacyjnym zostaje sporządzona pisemna informacja podsumowująca.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania z Zespołem Konsultacyjnym dostępne są w zakładce Jak uzyskać pomoc.