Poradnictwo – diagnoza i terapia

Dzieci niepełnosprawne oraz takie, których rozwój jest opóźniony lub zaburzony mogą być objęte opieką, w ramach której mają zapewnioną diagnozę oraz udział w terapii w Poradni lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach  na terenie domu. Z pomocy może korzystać jednocześnie rodzina dziecka.

Rozpoczęcie współpracy wymaga wcześniejszego spotkania z Zespołem Konsultacyjnym.

Zajęcia odbywają się w formie spotkań indywidualnych, pracy w dwójkach oraz terapii w grupie. W spotkaniach w zależności od wieku i możliwości dzieci uczestniczyć mogą Rodzice lub Rodzina.

Na terenie Poradni organizowane są zajęcia dla Rodziców.

Terapeuci podejmują współpracę ze specjalistami pracującymi z dziećmi poza Poradnią oraz z nauczycielami.