II. Realizacja opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 18 maja do 19 czerwca 2020 prowadzimy zapisy dzieci chętnych do rozpoczęcia zajęć WWRD w naszej poradni od września 2020 r.

Zapisy na zajęcia odbędą się według następujących zasad:

1. Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem poczty, maila (wwrd@owpp.pl) lub
zostawiając zgłoszenie w zewnętrznej skrzynce przy drzwiach poradni.
2. Podczas zapisu konieczne jest posiadanie ważnej opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Dzieci, które jeszcze nie posiadają opinii będą zapisywane na listę rezerwową i przyjmowane
dopiero po jej uzyskaniu, w miarę wolnych miejsc.
3. Podczas zgłoszenia prosimy o podanie następujących danych:
– imię i nazwisko dziecka
– numer telefonu kontaktowego do rodziców lub opiekunów
– czy dziecko korzystało dotychczas z zajęć w ramach WWRD w innej placówce
4. Aby zgłoszenie mogło być przyjęte konieczne jest dołączenie kopii aktualnej opinii o potrzebie WWRD.
5. O przyjęciu decyduje spełnienie wymagań formalnych (ważna opinia, ewentualne wypowiedzenie umowy w innej placówce), kolejność zgłoszeń oraz gotowość do podjęcia zajęć w proponowanych terminach. Nowe dzieci przyjmujemy w miarę wolnych miejsc, proponując rodzicom terminy zwolnione przez dzieci, które zakończyły już zajęcia WWRD w naszej poradni.
6. Po zatwierdzeniu terminu zajęć zostaną Państwo poproszeni o złożenie wniosku o wydanie skierowania do realizacji WWRD w naszej poradni i dopiero to skierowanie jest
ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia na zajęcia terapeutyczne.

REALIZACJA OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE

  • złożenie w sekretariacie jednego egzemplarza opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • złożenie wniosku o wydanie skierowania do realizacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie
  • udostępnienie posiadanej dokumentacji medycznej
  • ustalenie ze specjalistami sposobu i miejsca realizacji zajęć
  • dziecko może zostać objęte opieką, gdy zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dysponuje wolnymi miejscami

 

REALIZACJA OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
W ZESPOŁACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA NA TERENIE KRAKOWA

  • złożenie w sekretariacie z jednego egzemplarza opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • złożenie wniosku o wydanie skierowania do realizacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez wybrany zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Krakowie