II. Realizacja opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

REALIZACJA OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE

  • złożenie w sekretariacie jednego egzemplarza opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • złożenie wniosku o wydanie skierowania do realizacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie
  • udostępnienie posiadanej dokumentacji medycznej
  • ustalenie ze specjalistami sposobu i miejsca realizacji zajęć
  • dziecko może zostać objęte opieką, gdy zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dysponuje wolnymi miejscami

 

REALIZACJA OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
W ZESPOŁACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA NA TERENIE KRAKOWA

  • złożenie w sekretariacie z jednego egzemplarza opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • złożenie wniosku o wydanie skierowania do realizacji opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez wybrany zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Krakowie