Archiwa kategorii: Aktualności

Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających

LEKARZ OTOLARYNGOLOG GODZ. 9:00
26.09.2018 r.
24.10.2018 r.
28.11.2018 r.
17.12.2018 r.

LEKARZ OKULISTA GODZ. 9:00
12.09.2018 r. (godz.15:00)
24.09.2018 r.
15.10.2018 r.
12.11.2018 r.
10.12.2018 r.

LEKARZ PSYCHIATRA GODZ. 15:00
06.09.2018 r.
20.09.2018 r.
04.10.2018 r.
18.10.2018 r.
15.11.2018 r.
13.12.2018 r.

Zespół Monitorowania Opieki OKRO

Informujemy, że  w dniach: 18.07.2018 r., 25.07.2018 r., 01.08.2018 r. Zespół Monitorowania Opieki OKRO nie będzie rozpatrywał złożonych wniosków o przyznanie zajęć specjalistycznych. Wnioski złożone w dniach od 11.07.2018 r. do  07.08.2018 r. będą rozpatrywane na Zespole Monitorowania Opieki OKRO dnia 08.08.2017 r.

Konferencja „Nauczyciel – rodzicem, rodzic – nauczycielem. Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka”

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii

serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków do udziału w konferencji

„Nauczyciel – rodzicem, rodzic – nauczycielem.
Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka”,

która odbędzie się  15 czerwca 2018 r g. 11.30 – 16.00  w budynku Urzędu Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: spwppp.rekrutacja@gmail.com

PROGRAM

Godz. 11.30 – 12.00  Rejestracja uczestników

Godz. 12.00 – 12.15  Uroczyste otwarcie konferencji

Godz. 12.15 – 13.00  Dr Aleksander Pawlicki – Szkoła Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
A co tam pani powie o tym moim Staszku? O tym, o co warto się pytać, kiedy rozmawiają nauczyciel i rodzic i jak się tego uczymy.

Godz. 13.00 – 14.00 Beata Kotlińska, Bolesław Kotliński – Akademia Rodziców  
Rodzic, Nauczyciel, Dyrektor – o trójkącie dramatycznym w szkole.

Godz. 14.00 – 14.20 Marta Tatulińska – Przedstawicielka Rad Rodziców przy zespole doradczym Prezydenta Miasta Krakowa  
Nauczyciel i rodzic – współpraca nie jest tylko dodatkiem.

Godz. 14.20 – 14.40 Marta Pszczoła – Dyrektor ZS-P nr 11 w Krakowie
Rozwój dziecka. Komunikacja uczeń-rodzic-nauczyciel – szkoła w praktycznym działaniu.

Godz. 14.40 – 16.00 Stoliki eksperckie

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPP KOT Barbara Woszczyna

Doradca metodyczny Renata Flis

Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających

LEKARZ OTOLARYNGOLOG GODZ. 9:00
30.05.2018 r.
27.06.2018 r.
09.07.2018 r.
27.08.2018 r.
26.09.2018 r.

LEKARZ OKULISTA GODZ. 15:00
16.05.2018 r.
13.06.2018 r.
27.06.2018 r.
25.07.2018 r.
22.08.2018 r.
12.09.2018 r.
LEKARZ PSYCHIATRA GODZ. 15:00
10.05.2018 r.
24.05.2018 r.
07.06.2018 r.
29.06.2018 r. (godz. 12:30)
10.07.2018 r. (godz. 12:30)
23.08.2018 r.

Konferencja p.t. „ Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole”

25 kwietnia 2018 r. w przyjaznych murach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „ Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole”. Na konferencji spotkało się blisko 130 nauczycieli ze wszystkich typów szkół. Dziękujemy naszym partnerom w organizacji tego przedsięwzięcia, a byli nimi: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Studium Kształcenia Nauczycieli oraz PWN Wydawnictwo Szkolne.

Uczestnicy brali udział w wykładach i warsztatach:

WYKŁADY:

Dr Stanisław Kowal Edukacja spersonalizowana jako odpowiedź na współczesne wyzwania edukacyjne

Lidia Klaro-Celej Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)

 

WARSZTATY

Metody pracy z uczniem  trudnościami w uczeniu się. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. – Jolanta Dymarska
Nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole. Akademia pomysłów – różnorodność form pracy z uczniem w klasach 1-3. – Magdalena Skórkowska
Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do wchodzenia w dorosłość. Proces edukacji, opanowanie kompetencji społecznych a stopień samodzielności. – Beata Nadarzyńska
Dzisiaj w szkole, jutro w życiu. Priorytety edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Funkcje poznawcze i umiejętności społeczne.- Edyta Tadrzak
Poniżej zamieszczamy linki do zasobów pokonferencyjnych. Osoby zainteresowane prezentacją p. Lidii Klaro-Celej prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej www.owpp.pl . Jak tylko otrzymamy od Pani Profesor materiał umieścimy go na stronie internetowej w zakładce

WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ – MATERIAŁY DO POBRANIA.

Nauczyciele bardzo wysoko ocenili warsztaty szkoleniowe oraz wyrazili chęć udziału w ich kolejnej edycji. Planujemy II edycję w październiku 2018 r.

Wykłady dr Kowala i pani z PWN

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny Renata Flis

IMG_7307 H05A0225.MOV.02_35_33_40.Still001 H05A0182.MOV.02_31_43_42.Still002 H05A0113.MOV.02_27_37_02.Still001 H05A0201.MOV.02_33_38_26.Still001 00003.MTS.00_40_39_01.Still001-1 00005.MTS.21_36_33_08.Still002-2 H05A0105.MOV.02_26_42_42.Still001-1 H05A0085.MOV.02_24_21_02.Still001 H05A0163.MOV.02_29_32_31.Still001-1

Turniej Świetlic

We wtorek, 17 kwietnia br., w Szkole Podstawowej nr 123 odbył się

III Krakowski Turniej Świetlic Szkolnych.

Temat tegorocznego konkursu brzmiał:

                                                      Poznaj Szlak Orlich Gniazd.          

Do turniejowych potyczek zgłosiło się dziesięć szkół: SP 25, SP 36, SP 64, SP 88, SP 92, SP 113, SP 123, SP 148, SPzOI 107 i SPzOI 158.

Trzyosobowe zespoły reprezentujące świetlice ww. szkół rywalizowały rozwiązując test złożony z 10 pytań oraz na miejscu wykonywały prace plastyczne. Galeria wspaniałych trójwymiarowych zamków rycerskich i królewskich zdobi dziś scenę w
Szkole Podstawowej nr 123.

Podczas obrad jury, zespół ,,Stars” ze Szkoły Podstawowej nr 64 zaprezentował przepiękny układ choreograficzny. Osiem  wspaniale tańczących dziewczynek przygotowała pani Barbara Wróbel (która pełniła również funkcję współorganizatora turnieju oraz członka jury). Program artystyczny był bogaty. Gospodarze, czyli Szkoła Podstwowa 123 oczarowała uczestników turnieju wspaniałym tańcem dworskim. Dzieci przygotowane przez panie ze świetlicy: panią Joannę Matogę i panią Martę Majerczak, ubrane były: dziewczynki w długie stylowe, powiewne suknie dworskie, a chłopcy w eleganckie stroje w stylu rycerskim.

Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą z zakresu znajomości Szlaku Orlich Gniazd, rozpoznawali zamki i ich ruiny, opisywali ciekawostki, znali świetnie legendy przewidziane w regulaminie, doskonale umieli znaleźć na mapie określony zamek szlaku. Serdecznie gratulujemy dzieciom i nauczycielom, którzy tak rzetelnie przygotowali swoich wychowanków do konkursu.

Jury doceniło wkład  tej pracy  i  jej efekty. Każde dziecko otrzymało nagrodę i dyplom
z określonym miejscem lub wyróżnieniem, natomiast szkoły i nauczyciele zostali uhonorowani podziękowaniami. Szkoły, które zdobyły trzy pierwsze miejsca otrzymały cenne nagrody, m. in. ozoboty.  Nasza Poradnia zapewni bezpłatne szkolenie dla uczniów  i nauczycieli w zakresie programowania z wykorzystaniem ozobotów.

Fundatorem wszystkich nagród był Urząd Miasta Krakowa.

Miejsce I: SP 123 i SP 64

Miejsce II: SP 113 i SP 36

Miejsce III: SP 92 i SP 148

Wyróżnienia: SPzOI 158, SP 88, SP 25, SPzOI 107

Nauczyciele przygotowujący dzieci do turnieju:

SPzOI nr 158: Barbara Siemieńska,

SP 64: Ewa Krzyżanowska, współprzygotowanie turnieju: Barbara Wróbel,

SP 92:  Paulina Famulska,

SP 88: Lidia Szczurek

SP 25: Katarzyna Wrońska, Beata Gębska

SP 123: Teresa Starzec, Marta Majerczak, Joanna Matoga, Agnieszka Jasińska,

SP 148: Marta Majerczak,

SP 113: Martyna Gawryluk,

SPzOI nr 107: Agnieszka Skrzyńska,

SP 36:  Magdalena Woźny

 

Serdecznie dziękujemy p. Marcie Chrupczalskiej , dyrektorowi
Szkoły Podstawowej Nr 123 za pomoc w organizacji tego ciekawego i ważnego przedsięwzięcia.

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia „świetlicowej” Joanna Trygar-Polak

IMG_20180417_100925 IMG_20180417_104239 IMG_20180418_224720 IMG_20180418_224105 IMG_20180418_223730 IMG_20180418_165645 IMG_20180417_112427 IMG_20180417_102525 IMG_20180417_102438

WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ – SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI INFORMATYKI „INFORMATYCZNA”

Z ogromną przyjemnością zapraszam na warsztaty z programowania w Pythonie, które poprowadzi Marzena Krzysztoń.

Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia 2018 r w godz. 16:00 – 19:00 w pracowni komputerowej I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie, Plac Na Groblach 9 (istnieje możliwość wjazdu samochodem na podwórko).

Dlaczego Python?

Python został stworzony tak, aby był łatwy do zrozumienia i przyjazny dla początkujących. Kod Pythona można czytać jak zwykły tekst po angielsku. Jego składnia jest przejrzysta i zwięzła, jednak duże znaczenie ma formatowanie kodu i białe znaki. Jest to cecha wyróżniająca go spośród innych języków, ponieważ używa wcięć lub angielskich słów tam, gdzie inne korzystają ze znaków interpunkcyjnych i posiada zdecydowanie mniej konstrukcji składniowych.
Jak jest popularność Pythona?
Popularność Pythona rośnie z każdym rokiem do tego stopnia, że jest niemal najpopularniejszym językiem. Na pewno przyczyniło się do tego wzrost zainteresowania machine learning i data science w ostatnich latach.
Jaka jest przyszłość Pythona?
Python jest obecnie w czołówce najbardziej opłacalnych oraz najbardziej pożądanych języków. Wraz ze wzrostem big data, rośnie zapotrzebowanie na programistów Pythona, którzy są coraz częściej zatrudniani jako data scientist. Jako projekt open source jest cały czas aktywnie dopracowywany, by sprostać coraz to nowszym wymaganiom. Ostatnia jego wersja 3.6.4 została wydana 19 grudnia 2017 roku. Rozwój uczenia maszynowego (machine learning), które jest witalną częścią rozwoju sztucznej inteligencji, jak i zarówno rosnąca ilość big data dobrze wróżą przyszłości tego języka.

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka
Koordynator Monika Skucińska

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,

jest  przygotowana do realizacji zadań związanych z wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek. Zapraszamy do współpracy w zakresie wspomagania, które obejmuje wsparcie w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększeniu kompetencji nauczycieli i podniesienia jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki.

W ramach wspomagania proponujemy:

– wsparcie wszystkich nauczycieli w okresie od V 2018 do V 2019  roku,

– pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz  realizacji działań  zaplanowanych w: Planie Rozwoju Szkoły, w Planie Nadzoru Pedagogicznego i Planie Ewaluacji Wewnętrznej,

– wsparcie w rozwiazywaniu bieżących problemów profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych,

– udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy z Przedszkolem/Szkołą/Placówką zawarte zostały w PROCEDURACH.

Dyrektorzy zainteresowani współpracą z naszą Poradnią  proszeni są o wypełnienie „Karty zgłoszenia”  i odesłanie w wersji elektronicznej lub papierowej pod wskazane w Karcie adres lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z dyrektorem Poradni.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowe, aby uzyskać szczegółowe informacje:

SPWPPP www.owpp.pl         tel. 12 4121566

e-mail: spwppp.rekrutacja@gmail.com

Karta zgłoszenia

 

Równocześnie prosimy  Państwa  o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia.
Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz  podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.

Planujemy uruchomienie następujących sieci współpracy i samokształcenia:

Nazwa sieci Koordynator
1.       Dla nauczycieli z przedszkoli „przedszkolna”

 

mgr Teresa Starzec
2.       Dla nauczycieli świetlic szkolnych „świetlicowa”

mgr Joanna Trygar-Polak
3.       Wczesne wspomaganie i kształcenia specjalne w przedszkolu

 

mgr Małgorzata Ciemborowicz
4.       Dla nauczycieli informatyki „informatyczna”

Grupa docelowa: nauczyciele informatyki  SP /od klasy IV/, gimnazjów i szkół średnich

 

mgr inż. Monika Skucińska
5.       Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży

Grupa I – nauczyciele klas I-IV,
Grupa II – nauczyciele klas V-VIII i ponadpodstawowych

 

Powstanie sieci uzależnione jest od zainteresowania nauczycieli.
6.       Dla nauczycieli i specjalistów szkolnictwa specjalnego

 

Powstanie sieci uzależnione jest od zainteresowania nauczycieli.
7.       Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu 
Powstanie sieci uzależnione jest od zainteresowania nauczycieli.
8.       Dla nauczycieli ze szkół szkolnictwa specjalnego realizujących projekt: AKTYWNA TABLICA mgr inż. Monika Skucińska

Formularz zgłoszenia do sieci

Zostaną zorganizowane te sieci, do których zapisze się co najmniej 20. nauczycieli. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie skanu pod wskazany adres e-mail. Początkowa rekrutacja będzie prowadzona do 30 kwietnia 2018 r., ale nauczyciele mogą przyłączyć się do grupy  przez cały rok.

Nasza Poradnia ściśle współpracuje z Poradniami Specjalistycznymi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ich ofertą wspomagania. W tabeli odnajdziecie Państwo wykaz sieci współpracy.

Tabela: Wykaz sieci współpracy i samokształcenia – Poradnie Specjalistyczne

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALNĄ W SZKOLE” 

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 PWN Wydawnictwa Szkolne

mają zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Specjalistów
z krakowskich szkół   i placówek

na konferencję naukowo-szkoleniową

 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole

 

Konferencja odbędzie się  25 kwietnia 2018 r. od godz. 11.45 do 16.30

w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Ingardena 4 Aula nowa 401 N

Konferencja będzie się składać z dwóch części: wykładowej i warsztatowej.

Celem konferencji jest :

  1. Zapoznanie uczestników z ideą edukacji spersonalizowanej jako  wysoko zindywidualizowanym systemem kształcenia, optymalnie i elastycznie dostosowanym do potrzeb konkretnego ucznia i z jego udziałem.
  2. Kształcenie umiejętności diagnostycznych w zakresie opracowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
  3. Rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i środków dydaktycznych w kształceniu, wychowaniu i terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
  4. Wzmacnianie poczucia sprawczości i rozwinięcie kompetencji  w zakresie wspierania w rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole i placówce na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Program konferencji

Formularz zgłoszenia

 

Osoba do kontaktu:

Renata Flis  tel. 502 842481

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji  uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia wyłącznie w wersji elektronicznej według załączonego formularza w terminie do 22 kwietnia 2018 r.  na adres: spwppp.rekrutacja@gmail.com

 

                                                                      Dyrektor SPWPPP  Ewa Pohorecka

                                                                     Doradca metodyczny Renata Flis