Archiwa kategorii: Aktualności

Konferencja Nauczyciel-Rodzicem, Rodzic-Nauczycielem

5 października odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Nauczyciel-rodzicem, rodzic-nauczycielem. Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka  cz. 2.  Konferencja została zorganizowana we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi  w ramach WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW.  Została w całości sfinansowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Cieszyła się ona olbrzymim zainteresowaniem  dyrektorów i nauczycieli z krakowskich szkół i przedszkoli (130 osób). Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu prof. dr hab. Tadeusza Gadacza „Pięć koncepcji dialogu”, a następnie wzięli udział w warsztatach:

Warsztat I: Beata Bolesław Kotlińscy Strefa Potencjału Sytuacje konfliktowe – trudne rozmowy z rodzicami. 

Warsztat II: Stanisław Bobula Era Edukacji Jak tworzyć przestrzeń do rozmowy o tym, co w szkole jest ważne pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Warsztat dla dyrektorów szkół, przedszkoli i przedstawicieli rad rodziców. 

Warsztat III: Aleksander Pawlicki  Zebranie dobrze przygotowane  Warsztat dla członków rad pedagogicznych i przedstawicieli rad rodziców.

no images were found

 

ROZWÓJ_DZIECKA.mp4

POWITANIE_1.mp4

ALEKSANDER_PAWLICKI.mp4

WYKŁAD_PROF_GADACZ.mp4

POWITANIE_11.mp4

ALEKSANDER_PAWLICKI_1.mp4

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny Renata Flis

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Dyrektorzy krakowskich szkół, przedszkoli i placówek!

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalistyczna
Poradnia Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i Krakowski Ośrodek Terapii

zapraszają Państwa Dyrektorów i Nauczycieli

do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez koordynatorów sieci
współpracy i samokształcenia zatrudnionych w wyżej wymienionych Poradniach
Specjalistycznych. Szkolenia całkowicie zostały sfinansowane przez Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Krakowa w ramach wspomagania rozwoju szkół.
W załączonej tabeli znajdują się wszystkie, niezbędne informacje na temat proponowanych szkoleń wraz z formularzami zgłoszeniowymi. Uprzejmie prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do Poradni Specjalistycznych, które organizują dane szkolenia. Szkolenia mają charakter warsztatowy, dlatego liczba miejsc na jedno szkolenie jest ograniczona. Każdy z Państwa może wziąć udział w kilku szkoleniach, zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach.

Doradca metodyczny: Renata Flis Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka
Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska
Dyrektor SPPP KOT Katarzyna Czaczuń

Tabela z wykazem szkoleń
Formularz zgłoszeniowy SPPPDDzNE
Formularz zgłoszeniowy SPWPPP

UWAGA

W związku z planowanym ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, uprzejmie informujemy, że w przypadku potwierdzenia tej wiadomości  SPWPPP w tym dniu będzie nieczynna. Posiedzenie Zespołu Orzekającego z dnia 12.11.2018 r. zostało przeniesione na dzień  5 listopada 2018 r.

Współpraca

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego specjalistów (fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz inne osoby posiadające kwalifikacje do pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem). Praca na umowę zlecenie i umowę świadczenia usług.

Oferty prosimy przesyłać na adres: okro@owpp.pl

Życzenia

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom pragnę przekazać serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, wszelkiej pomyślności oraz poczucia ważności wykonywanego zawodu.

                                                                                Dyrektor Ewa Pohorecka

Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających

LEKARZ OTOLARYNGOLOG GODZ. 9:00
26.09.2018 r.
24.10.2018 r.
28.11.2018 r.
17.12.2018 r.

LEKARZ OKULISTA GODZ. 9:00
12.09.2018 r. (godz.15:00)
24.09.2018 r.
15.10.2018 r.
12.11.2018 r.
10.12.2018 r.

LEKARZ PSYCHIATRA GODZ. 15:00
06.09.2018 r.
20.09.2018 r.
04.10.2018 r.
18.10.2018 r.
15.11.2018 r.
13.12.2018 r.

Zespół Monitorowania Opieki OKRO

Informujemy, że  w dniach: 18.07.2018 r., 25.07.2018 r., 01.08.2018 r. Zespół Monitorowania Opieki OKRO nie będzie rozpatrywał złożonych wniosków o przyznanie zajęć specjalistycznych. Wnioski złożone w dniach od 11.07.2018 r. do  07.08.2018 r. będą rozpatrywane na Zespole Monitorowania Opieki OKRO dnia 08.08.2017 r.

Konferencja „Nauczyciel – rodzicem, rodzic – nauczycielem. Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka”

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii

serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków do udziału w konferencji

„Nauczyciel – rodzicem, rodzic – nauczycielem.
Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka”,

która odbędzie się  15 czerwca 2018 r g. 11.30 – 16.00  w budynku Urzędu Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: spwppp.rekrutacja@gmail.com

PROGRAM

Godz. 11.30 – 12.00  Rejestracja uczestników

Godz. 12.00 – 12.15  Uroczyste otwarcie konferencji

Godz. 12.15 – 13.00  Dr Aleksander Pawlicki – Szkoła Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
A co tam pani powie o tym moim Staszku? O tym, o co warto się pytać, kiedy rozmawiają nauczyciel i rodzic i jak się tego uczymy.

Godz. 13.00 – 14.00 Beata Kotlińska, Bolesław Kotliński – Akademia Rodziców  
Rodzic, Nauczyciel, Dyrektor – o trójkącie dramatycznym w szkole.

Godz. 14.00 – 14.20 Marta Tatulińska – Przedstawicielka Rad Rodziców przy zespole doradczym Prezydenta Miasta Krakowa  
Nauczyciel i rodzic – współpraca nie jest tylko dodatkiem.

Godz. 14.20 – 14.40 Marta Pszczoła – Dyrektor ZS-P nr 11 w Krakowie
Rozwój dziecka. Komunikacja uczeń-rodzic-nauczyciel – szkoła w praktycznym działaniu.

Godz. 14.40 – 16.00 Stoliki eksperckie

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPP KOT Barbara Woszczyna

Doradca metodyczny Renata Flis