Archiwa kategorii: Aktualności

Wyniki rekrutacji I edycja OKRO

Informacje dotyczące wyników rekrutacji do I edycji OKRO na okres od 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. będą dostępne telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni od 01.12.2019 r.  do 10.12.2019 r. w godzinach pracy sekretariatu.

 

Sprostowanie

W informacji dotyczącej terminu przyjmowania wniosków i dokumentacji do I edycji OKRO na okres od 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. wkradła się pomyłka w terminie przyjmowania wniosków, za którą serdecznie przepraszamy. Termin przyjmowania wniosków: 21.10.2019 r. – 14.11.2019 r. 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW Z GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ROKU SZK. 2019/2020

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW
Z GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ROKU SZK. 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Szkół, Przedszkoli i Placówek!

                Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi  zapraszają dyrektorów i nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Zostaną przeprowadzone przez koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Szczegółowy wykaz tematów szkoleń wraz z datą i miejscem realizacji znajdują się w tabeli

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach do zgłaszania się poprzez przesłanie odpowiedniego formularza  w terminie do 24 listopada 2019 r. pod wskazany w dokumencie adres mailowy. Każda osoba może uczestniczyć w dowolnej liczbie szkoleń. 

Szkolenia te zostały całkowicie sfinansowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
w ramach wspomagania rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Doradca metodyczny Renata Flis

Formularz SPPPDDzNE 2019

Formularz SPWPPP 2019

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU SZK.2019/2020

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU SZK.2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, realizują  zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek.

Objęliśmy procesowym wspomaganiem przedszkola i szkoły. Wsparcie obejmuje pomoc w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększeniu kompetencji nauczycieli i podniesienia jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki.  

W ramach wspomagania proponujemy:

– wsparcie wszystkich nauczycieli w okresie od IX 2019 do V 2020  roku,

– pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz  realizacji działań  zaplanowanych w: Planie Rozwoju Szkoły, w Planie Nadzoru Pedagogicznego i Planie Ewaluacji Wewnętrznej,

– wsparcie w rozwiazywaniu bieżących problemów profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych, w tym wsparcie doradcy metodycznego zgodnie z jego kompetencjami,

– udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Uprzejmie prosimy  Państwa  o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia.  
Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz  podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.

Wykaz sieci, które zostały uruchomione ilustruje poniższa tabela.

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny  Renata Flis

Wnioski OKRO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach od 21 października do 14 listopada 2019 r. w sekretariacie Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przyjmowane będą wnioski o przyznanie zajęć specjalistycznych realizowanych w ramach programu OKRO w pierwszym kwartale 2020 r.

Kryteria przyznawania zajęć,  informacje o dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji oraz zasadach organizacji zajęć  podane są w zakładce OKRO.

Wzór wniosku oraz innych dokumentów dotyczących procedury ubiegania się o przyznanie zajęć specjalistycznych dostępne są w zakładce DO POBRANIA

Zajęcia specjalistyczne OKRO

Szanowni Państwo!

W związku z ogromnym zainteresowaniem zajęciami specjalistycznymi realizowanymi w ramach programu ,,Za życiem – OKRO” informujemy, że środki finansowe przeznaczone na realizację tego programu  w 2019 r. zostały wyczerpane.

Od 2020 r. będziemy realizować zajęcia specjalistyczne z dziećmi według nowych zasad. Informacje o kryteriach rekrutacji do programu oraz organizacji zajęć zostaną przedstawione do końca listopada bieżącego roku. W grudniu przeprowadzimy rekrutację dzieci.

Bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę!

Z poważaniem,
Ewa Pohorecka
Dyrektor SPWPPP oraz koordynator OKRO

Ważne informacje dla Rodziców

Informujemy, że w związku z wydanym aktualnie zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty od roku szkolnego 2019/2020 nasza Poradnia nie będzie jedyną poradnią w Krakowie wytypowaną do orzekania dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Rozwiązanie przyjęte przez Małopolskiego Kuratora Oświaty pozwoli Rodzicom na łatwiejszy dostęp do orzecznictwa i pomoże w merytorycznym doborze Zespołu Orzekającego, a także da możliwość realizacji wszystkich oddziaływań diagnostyczno-terapeutycznych w jednej instytucji.

Rodzice mogą już składać wnioski o wydawanie orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

  1. w swojej poradni rejonowej

lub

  1. we wszystkich poradniach specjalistycznych:
  • – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2,
  • – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
    Krakowski Ośrodek Terapii w Krakowie, ul. Helclów 23a
  • – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
    dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, ul. Popławskiego 17

Nasza Poradnia będzie wydawać orzeczenia wg nowych zasad – zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Zespołu Orzekającego, które są umieszczone w zakładce „Przepisy prawne”

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę i zaufanie wszystkim Rodzicom, Nauczycielom i Specjalistom, którzy korzystali z orzeczeń i opinii wydawanych przez nasz Zespół Orzekający.

 

Ewa Pohorecka

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Wczesnej

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

Terminy Zespołów Orzekających

Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Anna Smarzyńska – specjalista otolaryngolog

25.09.2019 r.
23.10.2019 r.
20.11.2019 r.
18.12.2020 r.
22.01.2020 r.
19.02.2020 r.
18.03.2020 r.
22.04.2020 r.
20.05.2020 r.
17.06.2020 r.

Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Renata Wójcik – specjalista chorób oczu

02.09.2019 r.
07.10.2019 r.
04.11.2019 r.
02.12.2019 r.
13.01.2020 r.
10.02.2020 r.
02.03.2020 r.
06.04 2020 r.
04.05.2020 r.
01.06. 2020 r.

Zespół Orzekający godz. 15:00
lek. med. Andrzej Grymek – psychiatra dzieci i młodzieży

29.08.2019 r. (godz. 12:30)
12.09.2019 r.
26.09.2019 r.
10.10.2019 r.
24.10.2019 r.
14.11.2019 r.
28.11.2019 r.
05.12. 2019 r.
12.12.2019 r.
02.01.2020 r.
16.01. 2020 r.
06.02.2020 r.
27.02.2020 r.
12.03.2020 r.
26.03.2020 r.
02.04 2020 r.
23.04.2020 r.
14.05.2020 r.
28.05.2020 r.
04.06.2020 r.
25.06.2020 r.

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego może ulec zmianie z ważnych powodów. Informacje będą dostępne w sekretariacie oraz umieszczone na stronie internetowej w zakładce aktualności.