Archiwa kategorii: Aktualności

Współpraca

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego specjalistów (fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz inne osoby posiadające kwalifikacje do pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem). Praca na umowę zlecenie i umowę świadczenia usług.

Oferty prosimy przesyłać na adres: okro@owpp.pl

Życzenia

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom pragnę przekazać serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości i optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, wszelkiej pomyślności oraz poczucia ważności wykonywanego zawodu.

                                                                                Dyrektor Ewa Pohorecka

Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających

LEKARZ OTOLARYNGOLOG GODZ. 9:00
26.09.2018 r.
24.10.2018 r.
28.11.2018 r.
17.12.2018 r.

LEKARZ OKULISTA GODZ. 9:00
12.09.2018 r. (godz.15:00)
24.09.2018 r.
15.10.2018 r.
12.11.2018 r.
10.12.2018 r.

LEKARZ PSYCHIATRA GODZ. 15:00
06.09.2018 r.
20.09.2018 r.
04.10.2018 r.
18.10.2018 r.
15.11.2018 r.
13.12.2018 r.

Zespół Monitorowania Opieki OKRO

Informujemy, że  w dniach: 18.07.2018 r., 25.07.2018 r., 01.08.2018 r. Zespół Monitorowania Opieki OKRO nie będzie rozpatrywał złożonych wniosków o przyznanie zajęć specjalistycznych. Wnioski złożone w dniach od 11.07.2018 r. do  07.08.2018 r. będą rozpatrywane na Zespole Monitorowania Opieki OKRO dnia 08.08.2017 r.

Konferencja „Nauczyciel – rodzicem, rodzic – nauczycielem. Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka”

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii

serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków do udziału w konferencji

„Nauczyciel – rodzicem, rodzic – nauczycielem.
Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka”,

która odbędzie się  15 czerwca 2018 r g. 11.30 – 16.00  w budynku Urzędu Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: spwppp.rekrutacja@gmail.com

PROGRAM

Godz. 11.30 – 12.00  Rejestracja uczestników

Godz. 12.00 – 12.15  Uroczyste otwarcie konferencji

Godz. 12.15 – 13.00  Dr Aleksander Pawlicki – Szkoła Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
A co tam pani powie o tym moim Staszku? O tym, o co warto się pytać, kiedy rozmawiają nauczyciel i rodzic i jak się tego uczymy.

Godz. 13.00 – 14.00 Beata Kotlińska, Bolesław Kotliński – Akademia Rodziców  
Rodzic, Nauczyciel, Dyrektor – o trójkącie dramatycznym w szkole.

Godz. 14.00 – 14.20 Marta Tatulińska – Przedstawicielka Rad Rodziców przy zespole doradczym Prezydenta Miasta Krakowa  
Nauczyciel i rodzic – współpraca nie jest tylko dodatkiem.

Godz. 14.20 – 14.40 Marta Pszczoła – Dyrektor ZS-P nr 11 w Krakowie
Rozwój dziecka. Komunikacja uczeń-rodzic-nauczyciel – szkoła w praktycznym działaniu.

Godz. 14.40 – 16.00 Stoliki eksperckie

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPP KOT Barbara Woszczyna

Doradca metodyczny Renata Flis

Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających

LEKARZ OTOLARYNGOLOG GODZ. 9:00
30.05.2018 r.
27.06.2018 r.
09.07.2018 r.
27.08.2018 r.
26.09.2018 r.

LEKARZ OKULISTA GODZ. 15:00
16.05.2018 r.
13.06.2018 r.
27.06.2018 r.
25.07.2018 r.
22.08.2018 r.
12.09.2018 r.
LEKARZ PSYCHIATRA GODZ. 15:00
10.05.2018 r.
24.05.2018 r.
07.06.2018 r.
29.06.2018 r. (godz. 12:30)
10.07.2018 r. (godz. 12:30)
23.08.2018 r.

Konferencja p.t. „ Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole”

25 kwietnia 2018 r. w przyjaznych murach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „ Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole”. Na konferencji spotkało się blisko 130 nauczycieli ze wszystkich typów szkół. Dziękujemy naszym partnerom w organizacji tego przedsięwzięcia, a byli nimi: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Studium Kształcenia Nauczycieli oraz PWN Wydawnictwo Szkolne.

Uczestnicy brali udział w wykładach i warsztatach:

WYKŁADY:

Dr Stanisław Kowal Edukacja spersonalizowana jako odpowiedź na współczesne wyzwania edukacyjne

Lidia Klaro-Celej Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną oraz Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)

 

WARSZTATY

Metody pracy z uczniem  trudnościami w uczeniu się. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. – Jolanta Dymarska
Nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole. Akademia pomysłów – różnorodność form pracy z uczniem w klasach 1-3. – Magdalena Skórkowska
Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do wchodzenia w dorosłość. Proces edukacji, opanowanie kompetencji społecznych a stopień samodzielności. – Beata Nadarzyńska
Dzisiaj w szkole, jutro w życiu. Priorytety edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Funkcje poznawcze i umiejętności społeczne.- Edyta Tadrzak
Poniżej zamieszczamy linki do zasobów pokonferencyjnych. Osoby zainteresowane prezentacją p. Lidii Klaro-Celej prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej www.owpp.pl . Jak tylko otrzymamy od Pani Profesor materiał umieścimy go na stronie internetowej w zakładce

WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ – MATERIAŁY DO POBRANIA.

Nauczyciele bardzo wysoko ocenili warsztaty szkoleniowe oraz wyrazili chęć udziału w ich kolejnej edycji. Planujemy II edycję w październiku 2018 r.

Wykłady dr Kowala i pani z PWN

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny Renata Flis

IMG_7307 H05A0225.MOV.02_35_33_40.Still001 H05A0182.MOV.02_31_43_42.Still002 H05A0113.MOV.02_27_37_02.Still001 H05A0201.MOV.02_33_38_26.Still001 00003.MTS.00_40_39_01.Still001-1 00005.MTS.21_36_33_08.Still002-2 H05A0105.MOV.02_26_42_42.Still001-1 H05A0085.MOV.02_24_21_02.Still001 H05A0163.MOV.02_29_32_31.Still001-1

Turniej Świetlic

We wtorek, 17 kwietnia br., w Szkole Podstawowej nr 123 odbył się

III Krakowski Turniej Świetlic Szkolnych.

Temat tegorocznego konkursu brzmiał:

                                                      Poznaj Szlak Orlich Gniazd.          

Do turniejowych potyczek zgłosiło się dziesięć szkół: SP 25, SP 36, SP 64, SP 88, SP 92, SP 113, SP 123, SP 148, SPzOI 107 i SPzOI 158.

Trzyosobowe zespoły reprezentujące świetlice ww. szkół rywalizowały rozwiązując test złożony z 10 pytań oraz na miejscu wykonywały prace plastyczne. Galeria wspaniałych trójwymiarowych zamków rycerskich i królewskich zdobi dziś scenę w
Szkole Podstawowej nr 123.

Podczas obrad jury, zespół ,,Stars” ze Szkoły Podstawowej nr 64 zaprezentował przepiękny układ choreograficzny. Osiem  wspaniale tańczących dziewczynek przygotowała pani Barbara Wróbel (która pełniła również funkcję współorganizatora turnieju oraz członka jury). Program artystyczny był bogaty. Gospodarze, czyli Szkoła Podstwowa 123 oczarowała uczestników turnieju wspaniałym tańcem dworskim. Dzieci przygotowane przez panie ze świetlicy: panią Joannę Matogę i panią Martę Majerczak, ubrane były: dziewczynki w długie stylowe, powiewne suknie dworskie, a chłopcy w eleganckie stroje w stylu rycerskim.

Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą z zakresu znajomości Szlaku Orlich Gniazd, rozpoznawali zamki i ich ruiny, opisywali ciekawostki, znali świetnie legendy przewidziane w regulaminie, doskonale umieli znaleźć na mapie określony zamek szlaku. Serdecznie gratulujemy dzieciom i nauczycielom, którzy tak rzetelnie przygotowali swoich wychowanków do konkursu.

Jury doceniło wkład  tej pracy  i  jej efekty. Każde dziecko otrzymało nagrodę i dyplom
z określonym miejscem lub wyróżnieniem, natomiast szkoły i nauczyciele zostali uhonorowani podziękowaniami. Szkoły, które zdobyły trzy pierwsze miejsca otrzymały cenne nagrody, m. in. ozoboty.  Nasza Poradnia zapewni bezpłatne szkolenie dla uczniów  i nauczycieli w zakresie programowania z wykorzystaniem ozobotów.

Fundatorem wszystkich nagród był Urząd Miasta Krakowa.

Miejsce I: SP 123 i SP 64

Miejsce II: SP 113 i SP 36

Miejsce III: SP 92 i SP 148

Wyróżnienia: SPzOI 158, SP 88, SP 25, SPzOI 107

Nauczyciele przygotowujący dzieci do turnieju:

SPzOI nr 158: Barbara Siemieńska,

SP 64: Ewa Krzyżanowska, współprzygotowanie turnieju: Barbara Wróbel,

SP 92:  Paulina Famulska,

SP 88: Lidia Szczurek

SP 25: Katarzyna Wrońska, Beata Gębska

SP 123: Teresa Starzec, Marta Majerczak, Joanna Matoga, Agnieszka Jasińska,

SP 148: Marta Majerczak,

SP 113: Martyna Gawryluk,

SPzOI nr 107: Agnieszka Skrzyńska,

SP 36:  Magdalena Woźny

 

Serdecznie dziękujemy p. Marcie Chrupczalskiej , dyrektorowi
Szkoły Podstawowej Nr 123 za pomoc w organizacji tego ciekawego i ważnego przedsięwzięcia.

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia „świetlicowej” Joanna Trygar-Polak

IMG_20180417_100925 IMG_20180417_104239 IMG_20180418_224720 IMG_20180418_224105 IMG_20180418_223730 IMG_20180418_165645 IMG_20180417_112427 IMG_20180417_102525 IMG_20180417_102438