Archiwa kategorii: Aktualności

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem pandemii przez Światową Organizację Zdrowia zwracamy się z prośbą o wykorzystanie innych, niż bezpośrednia wizyta w siedzibie Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, sposobów załatwiania spraw – pocztą, mailowo, przez ePUAP, telefonicznie.

Od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania ogranicza się obsługę stron we wszystkich sprawach wyłącznie do przyjmowania dokumentów w sekretariacie poradni w godzinach 7:30 – 15:00.

Zespoły orzekające odbywają się zgodnie z harmonogramem.

 
 

Organizacja zajęć

Szanowni Państwo!

W związku z opracowaniem szczegółowych zasad dotyczących profilaktyki sanitarno-epidemiologicznej, uprzejmie prosimy, aby nie przyprowadzać na zajęcia dzieci z objawami chorobowymi (w tym katar, kaszel). Powyższa zasada dotyczy również rodziców oraz opiekunów. W przypadku w/w objawów zajęcia nie będą przeprowadzone.

 

 Główny Inspektorat Sanitarny

Wnioski OKRO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach od 3 do 28 lutego  2020 r. w sekretariacie Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przyjmowane będą wnioski o przyznanie zajęć specjalistycznych realizowanych w ramach programu OKRO od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020r.

Kryteria przyznawania zajęć,  informacje o dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji oraz zasadach organizacji zajęć  podane są w zakładce OKRO.

Wzór wniosku oraz innych dokumentów dotyczących procedury ubiegania się o przyznanie zajęć specjalistycznych dostępne są w zakładce DO POBRANIA

Skierowania wydawane przez Zespól Monitorowania Opieki wydawane będą od dnia 23 marca 2020 r. od godz. 10.

Życzenia Świąteczne

Wyjątkowych Świat Bożego Narodzenia,

pachnących piernikami i choinką,

pełnych spokoju, refleksji i rodzinnego ciepła,

bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

wśród tych bliższych i dalszych,

spędzonych z prawdziwą miłością i szczerą radością.

 

życzy Dyrektor SPWPPP wraz z pracownikami

KONFERENCJA NAUKOWA „Szkolna de … presja – szklany sufit, którego nie możemy przebić”

KONFERENCJA NAUKOWA
„Szkolna de … presja – szklany sufit, którego nie możemy przebić”

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz  Instytut Nauki Lektikon mają zaszczyt zaprosić dyrektorów, nauczycieli oraz rodziców
z krakowskich szkół  i placówek  do udziału w konferencji naukowej pt.

     
„Szkolna de … presja – szklany sufit, którego nie możemy przebić”.

Odbędzie się ona, 11 grudnia 2019r. od godz. 10.00 do 15.00 w Q Hotelu Plus  w Krakowie, ul. Wygrana 6 (obok ICE Kraków). 

 

Celem konferencji jest podjęcie naukowego dyskursu na temat przyczyn trudności z jakimi spotyka się nauczyciel i uczeń w szkole oraz jaki wpływ na przebieg procesu edukacji ma presja wywierana na podmioty współpracujące w rzeczywistości szkolnej.

 

Konferencja została sfinansowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłaszanie się  za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej 

www.lektikon.edu.pl

(zakładka SZKOLENIA >> KONFERENCJE) lub

poprzez linkhttps://link.do/njQOE do dnia
10 grudnia br.

 

PROGRAM KONFERENCJI                      

Osoba do kontaktu:
Renata Flis  tel. 502 842481
Joanna Markielowska tel. 12 422 43 83

                                                                      

 Dyrektor SPWPPP  Ewa Pohorecka
Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska
Doradca metodyczny Renata Flis

Wyniki rekrutacji I edycja OKRO

Informacje dotyczące wyników rekrutacji do I edycji OKRO na okres od 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. będą dostępne telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni od 01.12.2019 r.  do 10.12.2019 r. w godzinach pracy sekretariatu.

 

Sprostowanie

W informacji dotyczącej terminu przyjmowania wniosków i dokumentacji do I edycji OKRO na okres od 01.03.2020 r. – 31.03.2020 r. wkradła się pomyłka w terminie przyjmowania wniosków, za którą serdecznie przepraszamy. Termin przyjmowania wniosków: 21.10.2019 r. – 14.11.2019 r. 

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW Z GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ROKU SZK. 2019/2020

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW
Z GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ROKU SZK. 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Szkół, Przedszkoli i Placówek!

                Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi  zapraszają dyrektorów i nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach. Zostaną przeprowadzone przez koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Szczegółowy wykaz tematów szkoleń wraz z datą i miejscem realizacji znajdują się w tabeli

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach do zgłaszania się poprzez przesłanie odpowiedniego formularza  w terminie do 24 listopada 2019 r. pod wskazany w dokumencie adres mailowy. Każda osoba może uczestniczyć w dowolnej liczbie szkoleń. 

Szkolenia te zostały całkowicie sfinansowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
w ramach wspomagania rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Doradca metodyczny Renata Flis

Formularz SPPPDDzNE 2019

Formularz SPWPPP 2019

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU SZK.2019/2020

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU SZK.2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, realizują  zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek.

Objęliśmy procesowym wspomaganiem przedszkola i szkoły. Wsparcie obejmuje pomoc w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększeniu kompetencji nauczycieli i podniesienia jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki.  

W ramach wspomagania proponujemy:

– wsparcie wszystkich nauczycieli w okresie od IX 2019 do V 2020  roku,

– pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz  realizacji działań  zaplanowanych w: Planie Rozwoju Szkoły, w Planie Nadzoru Pedagogicznego i Planie Ewaluacji Wewnętrznej,

– wsparcie w rozwiazywaniu bieżących problemów profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych, w tym wsparcie doradcy metodycznego zgodnie z jego kompetencjami,

– udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Uprzejmie prosimy  Państwa  o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia.  
Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz  podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.

Wykaz sieci, które zostały uruchomione ilustruje poniższa tabela.

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny  Renata Flis