Archiwa kategorii: Aktualności

Ważne informacje dla Rodziców

Informujemy, że w związku z wydanym aktualnie zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty od roku szkolnego 2019/2020 nasza Poradnia nie będzie jedyną poradnią w Krakowie wytypowaną do orzekania dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Rozwiązanie przyjęte przez Małopolskiego Kuratora Oświaty pozwoli Rodzicom na łatwiejszy dostęp do orzecznictwa i pomoże w merytorycznym doborze Zespołu Orzekającego, a także da możliwość realizacji wszystkich oddziaływań diagnostyczno-terapeutycznych w jednej instytucji.

Rodzice mogą już składać wnioski o wydawanie orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

  1. w swojej poradni rejonowej

lub

  1. we wszystkich poradniach specjalistycznych:
  • – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie, ul. św. Gertrudy 2,
  • – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
    Krakowski Ośrodek Terapii w Krakowie, ul. Helclów 23a
  • – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
    dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, ul. Popławskiego 17

Nasza Poradnia będzie wydawać orzeczenia wg nowych zasad – zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Zespołu Orzekającego, które są umieszczone w zakładce „Przepisy prawne”

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę i zaufanie wszystkim Rodzicom, Nauczycielom i Specjalistom, którzy korzystali z orzeczeń i opinii wydawanych przez nasz Zespół Orzekający.

 

Ewa Pohorecka

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Wczesnej

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

Terminy Zespołów Orzekających

Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Anna Smarzyńska – specjalista otolaryngolog

25.09.2019 r.
23.10.2019 r.
20.11.2019 r.
18.12.2020 r.
22.01.2020 r.
19.02.2020 r.
18.03.2020 r.
22.04.2020 r.
20.05.2020 r.
17.06.2020 r.

Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Renata Wójcik – specjalista chorób oczu

02.09.2019 r.
07.10.2019 r.
04.11.2019 r.
02.12.2019 r.
13.01.2020 r.
10.02.2020 r.
02.03.2020 r.
06.04 2020 r.
04.05.2020 r.
01.06. 2020 r.

Zespół Orzekający godz. 15:00
lek. med. Andrzej Grymek – psychiatra dzieci i młodzieży

29.08.2019 r. (godz. 12:30)
12.09.2019 r.
26.09.2019 r.
10.10.2019 r.
24.10.2019 r.
14.11.2019 r.
28.11.2019 r.
05.12. 2019 r.
12.12.2019 r.
02.01.2020 r.
16.01. 2020 r.
06.02.2020 r.
27.02.2020 r.
12.03.2020 r.
26.03.2020 r.
02.04 2020 r.
23.04.2020 r.
14.05.2020 r.
28.05.2020 r.
04.06.2020 r.
25.06.2020 r.

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego może ulec zmianie z ważnych powodów. Informacje będą dostępne w sekretariacie oraz umieszczone na stronie internetowej w zakładce aktualności.

Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Anna Smarzyńska

29.05.2019 r.
19.06.2019 r.
03.07.2019 r.
07.08.2019 r.
21.08.2019 r.

Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Renata Wójcik

10.06.2019 r.
24.06.2019 r.
08.07.2019 r.
29.07.2019 r.
07.08.2019 r. (godz. 15:00)
02.09.2019 r.

Zespół Orzekający godz. 15:00
lek. med. Andrzej Grymek

30.05.2019 r.
06.06.2019 r.
27.06.2019 r. (godz. 12:00)
11.07.2019 r. (godz. 12:30)
01.08.2019 r. (godz. 12:30)
29.08.2019 r. (godz. 12:30)

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego może ulec zmianie z ważnych powodów. Informacje będą dostępne w sekretariacie oraz umieszczone na stronie internetowej w zakładce aktualności.

Seminarium: DZIECKO ZE SPEKTRUM AUTYZMU W PRZEDSZKOLU. Jak pomóc dziecku, nauczycielom i rodzicom?

Seminarium: DZIECKO ZE SPEKTRUM AUTYZMU W PRZEDSZKOLU. 

Jak pomóc dziecku, nauczycielom i rodzicom?

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Specjalistów oraz Rodziców
z krakowskich  szkół i placówek 

na seminarium

„DZIECKO Z AUTYZMEM W PRZEDSZKOLU. Jak pomóc dziecku, nauczycielom i rodzicom?”

Seminarium odbędzie się  3 czerwca 2019 r. g. 13.00 do 17.00
w budynku Urzędu Miasta , Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4
(Sale konferencyjne: Kupiecka, Portretowa, J. Dietla)

PROGRAM

13.00 – 13.25 Rejestracja uczestników
13.25 – 14.55  I tura warsztatów równoległych
15.10 – 16.40 II tura warsztatów równoległych
16.40 -17.00 konsultacje indywidualne

Tematyka warsztatów:

1.      Stosowana analiza zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – warsztat dla nauczycieli,

Anna Zwolska-Biel SPWPPP; Sala Kupiecka

 

2.      Stosowana analiza zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – warsztat dla rodziców,

 Aneta Kowalik SPWPPP; Sala im. J. Dietla

 

3.       Rozwijanie umiejętności społeczno-komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu – zabawy, gry, ćwiczenia – warsztat dla nauczycieli i rodziców.; Małgorzata Ciemborowicz, Anna Formicka; Sala Portretowa

 

W pierwszej turze odbywają się trzy warsztaty. W drugiej turze – tylko warsztat 1 i 3.
Rodzice mogą uczestniczyć w warsztacie nr 2 i 3 w I turze i w warsztacie nr 3 w II turze.
Nauczyciele mogą uczestniczyć w warsztacie nr 1 i 3 w I i II turze.
Konferencja realizowana jest  w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków. 
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji  uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia wyłącznie w wersji elektronicznej według załączonego formularza  na adres: spwppp.rekrutacja@gmail.com w terminie do 03 czerwca 2019 r. 

Formularz

Osoba do kontaktu:
Renata Flis, flis@owpp.pl
Dyrektor SPWPPP  Ewa Pohorecka
Doradca metodyczny Renata Flis

 

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłamy dla wszystkich naszych Przyjaciół, Dyrektorów i Nauczycieli z krakowskich szkół i przedszkoli najserdeczniejsze życzenia. Aby  nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przepełnione były wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

 

                                                                                      życzą
                                                                   Dyrekcja i Pracownicy SPWPPP

Konferencja „DZIECKO Z AUTYZMEM W SZKOLE. WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ.” – 27 marca 2019 r.

 Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie

  PWN Wydawnictwo Szkolne

mają zaszczyt zaprosić

Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Specjalistów
z krakowskich  szkół i placówek  

na konferencję 

„DZIECKO Z AUTYZMEM W SZKOLE.
WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ.”

Konferencja odbędzie się  27 marca 2019 r. od g. 14.30 do 18.30

w budynku Urzędu Miasta, Kraków os. Zgody 2, sala konferencyjna V piętro

PROGRAM

14.30 – 15.00 Rejestracja uczestników

15.00- 15.15 Przywitanie uczestników

15.15- 15.30 Prelekcja pracownika PWN – Finansowanie publikacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

15.30 – 16.45 Joanna Latosińska-Kulasek   Jak dostosować pracę na poszczególnych lekcjach do możliwości dziecka w kontekście dostosowania do trudnych zachowań uczniów.

16.45 – 17.00 Przerwa kawowa

17.00 – 18.15 Joanna Płuska   Jak przygotować klasę – uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i samego ucznia ze spektrum autyzmu do wspólnej nauki w szkole.

18.15-18.30  Zakończenie konferencji

Konferencja realizowana jest  w ramach Wspomagania Rozwoju Szkół w Gminie Miejskiej Kraków.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji  uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia wyłącznie w wersji elektronicznej według załączonego formularza  na adres: spwppp.rekrutacja@gmail.com w terminie do 25 marca 2019 r.  

Formularz

Osoba do kontaktu: Renata Flis, flis@owpp.pl                                                                 

 Dyrektor SPWPPP  Ewa Pohorecka

                                                                            Doradca metodyczny Renata Flis

Terminy Zespołów Orzekających

Terminy Zespołów Orzekających
Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Anna Smarzyńska
27.02.2019 r.
27.03.2019 r.
24.04.2019 r.
29.05.2019 r.
19.06.2019 r.

Zespół Orzekający godz. 9:00
lek. med. Renata Wójcik
11.03.2019 r.
08.04.2019 r.
13.05.2019 r.
10.06.2019 r.
Zespół Orzekający godz. 15:00
lek. med. Andrzej Grymek
24.01.2019 r.
07.02.2019 r.
21.02.2019 r.
07.03.2019 r.
21.03.2019 r.
04.04.2019 r.
25.04.2019 r.
09.05.2019 r.
23.05.2019 r.
06.06.2019 r.
27.06.2019 r.
Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego może ulec zmianie z ważnych powodów. Informacje
będą dostępne w sekretariacie oraz umieszczone na stronie internetowej w zakładce aktualności.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie – Nowej Hucie przy Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera Sp. z o.o. w Krakowie.

Poradnia jest obecnie jedyną Placówką świadczącą kompleksową opiekę psychologiczno-psychiatryczną w ramach umowy z NFZ na terenie Nowej Huty. Świadczy swoje kompleksowe usługi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W jej ramach oferuje zarówno diagnostykę, jak i opiekę psychologiczną, a także konsultacje psychiatryczne. Ma dostęp do bazy laboratoryjnej i diagnostycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy – nr rejestracji do Poradni to: +48 12 646-83-79

Warsztaty plastyczne „Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej”

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie oraz firma St. Majewski serdecznie zapraszają nauczycieli z przedszkoli oraz z klas I-III szkół podstawowych na bezpłatne warsztaty plastyczne „ Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej”, które odbędą się 1.lutego 2019 r. od godz. 17.30 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie, ul. Strąkowa 3A.

Wydarzenie organizowane jest z myślą o nauczycielu przedszkolnym i wczesnoszkolnym przygotowane w obszarze merytorycznego i praktycznego wsparcia edukacji artystycznej najmłodszych. Adresowane jest do nauczycieli, którzy do tej pory nie brali udziału w warsztatach plastycznych „Bambino”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszenia 

na adres: jtrygpol@interia.pl lub spwppp.rekrutacja@gmail.com lub renfli58@gamail.com

Formularz zgłoszenia

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Koordynator sieci „świetlicowej” Joanna Trygar-Polak