Archiwa kategorii: Aktualności

Warsztaty plastyczne „Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej”

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie oraz firma St. Majewski serdecznie zapraszają nauczycieli z przedszkoli oraz z klas I-III szkół podstawowych na bezpłatne warsztaty plastyczne „ Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania aktywności artystycznej”, które odbędą się 1.lutego 2019 r. od godz. 17.30 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie, ul. Strąkowa 3A.

Wydarzenie organizowane jest z myślą o nauczycielu przedszkolnym i wczesnoszkolnym przygotowane w obszarze merytorycznego i praktycznego wsparcia edukacji artystycznej najmłodszych. Adresowane jest do nauczycieli, którzy do tej pory nie brali udziału w warsztatach plastycznych „Bambino”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszenia 

na adres: jtrygpol@interia.pl lub spwppp.rekrutacja@gmail.com lub renfli58@gamail.com

Formularz zgłoszenia

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Koordynator sieci „świetlicowej” Joanna Trygar-Polak

Życzenia Świąteczne

Wyjątkowych Świat Bożego Narodzenia,

pachnących piernikami i choinką,

pełnych spokoju, refleksji i rodzinnego ciepła,

bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

wśród tych bliższych i dalszych,

spędzonych z prawdziwą miłością i szczerą radością.

 

życzy Dyrektor SPWPPP wraz z pracownikami

Terminy Zespołów Orzekających

Zespół Orzekający godz. 9:00

lek. med. Anna Smarzyńska
17.12.2018 r.
23.01.2019 r.
27.02.2019 r.
27.03.2019 r.

Zespół Orzekający godz. 9:00

lek. med. Renata Wójcik
14.01.2019 r.
11.02.2019 r.
11.03.2019 r.

Zespół Orzekający godz. 15:00

lek. med. Andrzej Grymek
13.12.2018 r.
10.01.2019 r.
24.01.2019 r.
07.02.2019 r.
21.02.2019 r.
07.03.2019 r.
21.03.2019 r.

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego może ulec zmianie z ważnych powodów. Informacje będą dostępne w sekretariacie oraz umieszczone na stronie internetowej w zakładce aktualności.

SIEC WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI Z PRZEDSZKOLI „PRZEDSZKOLNA”

Sieć  współpracy i samokształcenia nauczycieli przedszkoli zainaugurowała edycję 2018/2019  w dniu 16 maja. Odbyło się wtedy pierwsze spotkanie w Bibliotece Wojewódzkiej przy ul. Rajskiej.  Przebiegło ono w miłej atmosferze, miało charakter integracyjno-diagnostyczny. Uczestnicy wybrali obszary, w których chcieliby rozwijać swoje kompetencje, zaplanowano również działania na najbliższe miesiące z  nadzieją na wzajemną życzliwość i otwartość w dzieleniu się doświadczeniami i nowymi pomysłami w pracy z dziećmi.

W pracowni dla dzieci w gmachu Biblioteki na Rajskiej gościliśmy również 13 czerwca, przygotowano tam dla nas prezentację w formie teatru papierowego KAMISHIBAI.

W dniu 18 maja firma Bambino zorganizowała  drugi termin warsztatów plastycznych  dla sieci świetlicowej, przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Temat szkolenia to Inspiracje plastyczne Bambino, czyli jak zachęcić dzieci do podejmowania działalności artystycznej. Prowadząca – Małgorzata Czuj z Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Oddziałem w Zamościu, przedstawiła oryginalne i atrakcyjne techniki przy zastosowaniu ogólnie dostępnych materiałów oraz dobre praktyki w obszarze organizacji zajęć plastycznych w przedszkolu i szkole.

Metody plastyczne  cieszą  się dużym powodzeniem wśród uczestniczek naszej sieci, dlatego też autorki Twórczej Świetlicy ze Szkoły Podstawowej nr  158 – Lena Dziedzic i Klaudia Pacławska przygotowały dla nas w dniu 8 października warsztaty pt.: Inspiracje plastyczne oraz twórcze działania manualne. Poznaliśmy efektowne metody pracy z grupą dzieci – wykonanie pieczątek, odbijanie, zabawa barwami, cieniowanie, wykonanie prostych bransoletek kumihimo oraz szycie lalek z ryżu.

Wraz z siecią świetlicowa zorganizowaliśmy w dniu 29 października warsztaty pt.: Tańce narodowe – proste układy dla dzieci. Prowadząca to szkolenie Barbara Wróbel pokazała, jak stopniować trudności w nauce tańców w grupie dzieci przedszkolnych.

Szkolimy się również w zakresie pracy z dziećmi mającymi trudności w zachowaniu. W dniach 22 października i 19 listopada psycholog i coach Stanisław Bobula uczył nas, jak radzić sobie z następującymi sytuacjami (mając w grupie dzieci z głębokimi problemami emocjonalnymi i trudnościami z zachowaniem):                                                                                                                                             

– wybuchy złości

– rzucanie przedmiotami

– skakanie po ławkach

– niszczenie czyjejś własności

– agresja słowna i fizyczna wobec dorosłych i rówieśników oraz autoagresja

– używanie wulgaryzmów

– odmowa wykonywania poleceń

– uniemożliwianie innym dzieciom  pracy itp.

Dalszy ciąg tego szkolenia zaplanowaliśmy na dzień 4 lutego. Zapraszamy do uczestnictwa.

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Koordynator Teresa Starzec

no images were found

KONFERENCJA NAUKOWA

Najważniejszy urząd w demokracji to obywatel. W setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii  serdecznie zapraszają dyrektorów i nauczycieli z Gminy Miejskiej Kraków do udziału w konferencji pt.

Najważniejszy urząd w demokracji to obywatel. W setną rocznicę odzyskania niepodległości.

 która odbędzie się 03.12.2018 r. g. 11.00-15.00 w Urzędzie Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4 w sali plenarnej im. Stanisława Wyspiańskiego.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli humanistów i wychowawców z krakowskich szkół.  Konferencja ma charakter naukowy i połączona będzie z panelem dyskusyjnym.

Celem konferencji jest podjęcie naukowego dyskursu na temat obywatelskości na przestrzeni 100 lat ze szczególnym uwzględnieniem czasów współczesnych, roli szkoły/nauczyciela  i rodziny w edukacji historycznej, w stworzeniu sprzyjających warunków do kreatywnej, odpowiedzialnej edukacji nawiązującej do tradycji kulturowych i narodowych. Sprzyjającej kształtowaniu postaw młodego pokolenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja została sfinansowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa w ramach wspomagania rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy kierować tylko w wersji elektronicznej do dnia 01.12.2018 r. na wskazane poniżej adresy:

joanna.markielowska@gmail.com

spwppp.rekrutacja@gmail.com

 

Osobą do kontaktu jest p. Renata Flis, doradca metodyczny renfli58@gmail.com

 

PROGRAM KONFERENCJI

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPP KOT Katarzyna Czaczuń

Doradca metodyczny Renata Flis

Warsztaty taneczno-muzyczne „Zimowe nutki”

13 listopada odbyły się warsztaty taneczno-muzyczne „Zimowe nutki”, które poprowadziła Monika Kluza, trenerka Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni. Dzięki współpracy Poradni Specjalistycznych: Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Krakowski Ośrodek Terapii mogło dojść do realizacji tych rewelacyjnych warsztatów. Wzięło w nich udział blisko 80 nauczycielek z krakowskich przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Kraków, członkinie sieci współpracy i samokształcenia działających przy poradniach.  Każda nauczycielka otrzymała zestaw scenariuszy zajęć oraz autorską płytę CD.  Szkolenie zostało sfinansowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. 

Galeria zdjęć oraz filmy 

 Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka
Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska

Dyrektor SPPP KOT Małgorzata Czaczun

Doradca metodyczny Renata Flis

Konferencja Nauczyciel-Rodzicem, Rodzic-Nauczycielem

5 października odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Nauczyciel-rodzicem, rodzic-nauczycielem. Komunikacja kluczem do dobrej współpracy na rzecz dziecka  cz. 2.  Konferencja została zorganizowana we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi  w ramach WSPOMAGANIA ROZWOJU SZKÓŁ W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW.  Została w całości sfinansowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Cieszyła się ona olbrzymim zainteresowaniem  dyrektorów i nauczycieli z krakowskich szkół i przedszkoli (130 osób). Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładu prof. dr hab. Tadeusza Gadacza „Pięć koncepcji dialogu”, a następnie wzięli udział w warsztatach:

Warsztat I: Beata Bolesław Kotlińscy Strefa Potencjału Sytuacje konfliktowe – trudne rozmowy z rodzicami. 

Warsztat II: Stanisław Bobula Era Edukacji Jak tworzyć przestrzeń do rozmowy o tym, co w szkole jest ważne pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Warsztat dla dyrektorów szkół, przedszkoli i przedstawicieli rad rodziców. 

Warsztat III: Aleksander Pawlicki  Zebranie dobrze przygotowane  Warsztat dla członków rad pedagogicznych i przedstawicieli rad rodziców.

no images were found

 

ROZWÓJ_DZIECKA.mp4

POWITANIE_1.mp4

ALEKSANDER_PAWLICKI.mp4

WYKŁAD_PROF_GADACZ.mp4

POWITANIE_11.mp4

ALEKSANDER_PAWLICKI_1.mp4

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

Doradca metodyczny Renata Flis

BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Dyrektorzy krakowskich szkół, przedszkoli i placówek!

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalistyczna
Poradnia Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi i Krakowski Ośrodek Terapii

zapraszają Państwa Dyrektorów i Nauczycieli

do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych przez koordynatorów sieci
współpracy i samokształcenia zatrudnionych w wyżej wymienionych Poradniach
Specjalistycznych. Szkolenia całkowicie zostały sfinansowane przez Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Krakowa w ramach wspomagania rozwoju szkół.
W załączonej tabeli znajdują się wszystkie, niezbędne informacje na temat proponowanych szkoleń wraz z formularzami zgłoszeniowymi. Uprzejmie prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do Poradni Specjalistycznych, które organizują dane szkolenia. Szkolenia mają charakter warsztatowy, dlatego liczba miejsc na jedno szkolenie jest ograniczona. Każdy z Państwa może wziąć udział w kilku szkoleniach, zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniach.

Doradca metodyczny: Renata Flis Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka
Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska
Dyrektor SPPP KOT Katarzyna Czaczuń

Tabela z wykazem szkoleń
Formularz zgłoszeniowy SPPPDDzNE
Formularz zgłoszeniowy SPWPPP

UWAGA

W związku z planowanym ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, uprzejmie informujemy, że w przypadku potwierdzenia tej wiadomości  SPWPPP w tym dniu będzie nieczynna. Posiedzenie Zespołu Orzekającego z dnia 12.11.2018 r. zostało przeniesione na dzień  5 listopada 2018 r.

Współpraca

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach działań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego specjalistów (fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz inne osoby posiadające kwalifikacje do pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem). Praca na umowę zlecenie i umowę świadczenia usług.

Oferty prosimy przesyłać na adres: okro@owpp.pl