Archiwa kategorii: Bez kategorii

Wnioski OKRO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach od 22 czerwca do 31 lipca  2020 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie zajęć specjalistycznych realizowanych w ramach programu OKRO od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Dokumenty i wnioski w należy składać:
– poprzez ePUAP
– za pośrednictwem poczty polskiej
– poprzez wrzucenie koperty z korespondencją do skrzynki pocztowej  umieszczonej przy
wejściu do pomieszczenia Poradni  ul. Półkole 11

Kryteria przyznawania zajęć,  informacje o dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji oraz zasadach organizacji zajęć  podane są w zakładce OKRO.

Wzór wniosku oraz innych dokumentów dotyczących procedury ubiegania się o przyznanie zajęć specjalistycznych dostępne są w zakładce DO POBRANIA

Skierowania wydawane przez Zespól Monitorowania Opieki wydawane będą od dnia 25 sierpnia 2020 r.

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Szanowni Państwo,

informujemy, że przy SPWPPP  działa Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. Szczegółowe informacje dla Rodziców, którzy chcą wnioskować o godziny zajęć terapeutycznych dla dzieci  dostępne w zakładce Jak uzyskać pomoc.

DO REALIZACJI  ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W RAMACH OKRO POTRZEBNE JEST:

  • złożenie w sekretariacie wniosku o przyznanie godzin terapeutycznych wraz z rekomendacją terapeutów prowadzących zajęcia w ramach WWRD w przypadku, jeżeli dziecko realizowało zajęcia  lub
  • złożenie w sekretariacie wniosku o przyznanie godzin terapeutycznych wraz z rekomendacją terapeutów lub specjalistów, którzy obejmowali dziecko systematyczną opieką lub
  • zgłoszenie i udział w Zespole Konsultacyjnym w naszej Poradni, dla dzieci, które nie były do tej pory objęte zajęciami  WWRD lub innymi zajęciami specjalistycznymi w sposób stały i systematyczny
  • uzyskanie decyzji o przyznaniu dodatkowych godzin terapeutycznych w ramach OKRO, wydanej przez Zespół Monitorowania Opieki w Poradni
  • ustalenie ze specjalistami miejsca, czasu i sposobu realizowania zajęć
  • dodatkowe godziny terapeutyczne będą realizowane, w miarę możliwości organizacyjnych i wolnych terminów specjalistów

Prosimy o zapoznaniem się z regulaminem działania OKRO