Archiwa kategorii: Aktualności

Organizacja pracy poradni

Organizacja pracy poradni

Specjalistyczna Poradnia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wznawia bezpośrednią pracę stacjonarną z dziećmi, w szczególności dotyczącą  przeprowadzania bezpośrednich diagnoz dla potrzeb Zespołu Orzekającego oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zgodnie z zaleceniem  MEN przy organizacji pracy poradni uwzględniamy przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązują procedury bezpieczeństwa, które są  dostępne do wglądu w poradni.

Sekretariat poradni będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

Dokumenty i wnioski w dalszym ciągu należy składać:
– poprzez ePUAP
– za pośrednictwem poczty polskiej
– poprzez wrzucenie koperty z korespondencją do skrzynki pocztowej  umieszczonej przy
wejściu do pomieszczenia Poradni  ul. Półkole 11

kontakt z pracownikami poradni dotyczący zajęć i trybu załatwiania spraw w dalszym ciągu będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej  owpp@poczta.onet.pl
lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 18.00  tel. 12 412 15 66

 

Wnioski OKRO

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach od 22 czerwca do 31 lipca  2020 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie zajęć specjalistycznych realizowanych w ramach programu OKRO od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Dokumenty i wnioski w należy składać:
– poprzez ePUAP
– za pośrednictwem poczty polskiej
– poprzez wrzucenie koperty z korespondencją do skrzynki pocztowej  umieszczonej przy
wejściu do pomieszczenia Poradni  ul. Półkole 11

Kryteria przyznawania zajęć,  informacje o dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji oraz zasadach organizacji zajęć  podane są w zakładce OKRO.

Wzór wniosku oraz innych dokumentów dotyczących procedury ubiegania się o przyznanie zajęć specjalistycznych dostępne są w zakładce DO POBRANIA

Skierowania wydawane przez Zespól Monitorowania Opieki wydawane będą od dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zapisy na zajęcia WWRD

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 18 maja do 19 czerwca 2020 prowadzimy zapisy dzieci chętnych do rozpoczęcia zajęć WWRD w naszej poradni od września 2020 r.

Zapisy na zajęcia odbędą się według następujących zasad:

1.    Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem poczty, maila (wwrd@owpp.pl) lub zostawiając zgłoszenie w zewnętrznej skrzynce przy drzwiach poradni.

2.      Podczas zapisu konieczne jest posiadanie ważnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci, które jeszcze nie posiadają opinii będą zapisywane na listę rezerwową i przyjmowane dopiero po jej uzyskaniu, w miarę wolnych miejsc.

3.      Podczas zgłoszenia prosimy o podanie następujących danych:

– imię i nazwisko dziecka
– numer telefonu kontaktowego do rodziców lub opiekunów
– czy dziecko korzystało dotychczas z zajęć w ramach WWRD w innej placówce

4.      Aby zgłoszenie mogło być przyjęte konieczne jest dołączenie kopii aktualnej opinii o potrzebie WWRD.

5.      O przyjęciu decyduje spełnienie wymagań formalnych (ważna opinia, ewentualne wypowiedzenie umowy w innej placówce), kolejność zgłoszeń oraz gotowość do podjęcia zajęć w proponowanych terminach. Nowe dzieci przyjmujemy w miarę wolnych miejsc, proponując rodzicom terminy zwolnione przez dzieci, które zakończyły już zajęcia WWRD w naszej poradni.

6.      Po zatwierdzeniu terminu zajęć zostaną Państwo poproszeni o złożenie wniosku o wydanie skierowania do realizacji WWRD w naszej poradni i dopiero to skierowanie jest ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia na zajęcia terapeutyczne.

7.  Rezygnacja z zajęć WWRD

Rezygnacji można dokonywać za pośrednictwem poczty, maila (wwrd@owpp.pl) lub zostawiając pismo ws. rezygnacji zajęć wwrd  w zewnętrznej skrzynce przy drzwiach poradni.

Prosimy o podanie następujących danych:

– imię i nazwisko dziecka
– datę urodzenia dziecka

Konferencja „Mózg w czasie pandemii – wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, we współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon, serdecznie zapraszają do udziału w II części konferencji on-line z cyklu „Mózg w czasie pandemii- wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji”, która odbędzie się 19 czerwca 2020 r. od godz. 12.00 do 16.00. I część Konferencji z cyklu” Mózg w czasie pandemii” odbyła się 28 maja i dotyczyła wsparcia uczniów w zdalnej edukacji. Z uwagi na duże zainteresowanie naszą konferencją  dotyczącą pomocy uczniom w nowej rzeczywistości edukacyjnej oraz wynikającą tym samym   potrzebę wsparcia nauczycieli, zgodnie z zapowiedzią, proponujemy kontynuacje cyklu, na którą już serdecznie Państwa zapraszamy i zachęcamy do udziału.

Adresatami wydarzenia realizowanego na platformie livewebinar są dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli, placówek. 

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę realizatora – NPDN IN Lektikon. Po dokonaniu rejestracji uczestnicy otrzymają link do konferencji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja „Mózg w czasie pandemii – wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji”, Kraków, 19.06.2020

 

Konferencja jest organizowana w ramach procesowego wspomagania szkół oraz przedszkoli i finansowana przez Gminę Miejską Kraków. Udział dla wszystkich z Gminy Miejskiej Kraków  w wydarzeniu jest bezpłatny.

Program konferencji

„Mózg w czasie pandemii – wsparcie uczniów w zdalnej edukacji.” cz.I”

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za udział w konferencji:
„Mózg w czasie pandemii – wsparcie uczniów w zdalnej edukacji.” cz.I

Cieszymy się, że tak licznie odpowiedzieli Państwo na nasze zaproszenie i przez 4 godziny byli z nami.
Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów w trakcie jak i po konferencji za które bardzo dziękujemy.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie nas do współpracy. Mamy nadzieję na więcej wspólnych wydarzeń.
Poniżej zamieszczamy link do filmu z konferencji, a zaświadczenia otrzymają Państwo drogą elektroniczną w ciągu kilku najbliższych dni.

link: https://drive.google.com/open?id=1B1hcrqxKX4D2f5x3fUs4vMmp69NDE3TP

Podsumowanie konferencji

KONFERENCJA MÓZG W CZASIE PANDEMII CZ.1 – FILM

Odpowiadając na Państwa pytania i prośby. Zaprosiliśmy do współpracy Macieja Bennewicza i Anne Prelewicz.
W przyszłą sobotę przeprowadzą szkolenie. Jeżeli życzą sobie Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu zapraszamy na stronę:

www.lektikon.edu.pl/oferta

Ewa Pohorecka
Dyrektor SPWPPP

Małgorzata Niewodowska
Dyrektor SPPPDDZNE

Mózg w czasie pandemii-wsparcie uczniów w zdalnej edukacji – konferencja online 28 V 2020 r.

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Krakowie, we współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon serdecznie zapraszają na konferencję online „Mózg w czasie pandemii”- wsparcie uczniów w zdalnej edukacji”,  która odbędzie się 28 maja 2020 r. od godz. 12.00 do 16.00.

Adresatami wydarzenia realizowanego na platformie livewebinar są dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli, placówek.

Rejestracja na konferencję poprzez stronę realizatora NPDN IN Lektikon (link poniżej)

Konferencja „Mózg w czasie pandemii – wsparcie uczniów w zdalnej edukacji”, Kraków, 28.05.2020

Po dokonaniu rejestracji uczestnicy otrzymają link do konferencji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

Serdecznie zapraszamy.
Małgorzata Niewodowska
Dyrektor SPPPDDZNE

Ewa Pohorecka
Dyrektor SPWPPP

 

Krótki podręcznik stymulacji rozwoju – Aneta Kowalik

Drodzy Rodzice!

                Sytuacja pandemii zaskoczyła nas wszystkich. Konieczność fizycznego dystansowania przedłuża się, nikt nie zna daty końcowej, trudno nam cokolwiek planować. Nasi terapeuci podejmują próby prowadzenia zajęć zdalnie w różnych formach. Pamiętamy jednak, że pracujemy z małymi dziećmi, których sposób funkcjonowania wymaga fizycznej obecności drugiej osoby. Większość trudu związanego z zajęciami spoczywa teraz na rodzicach, którzy w obecnej sytuacji jako jedyni pozostają w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi. W związku z tą nową sytuacją przygotowujemy dla Państwa Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. Chcemy w nim poruszyć kwestie związane z: podstawowymi zasadami uczenia, barierami w uczeniu się, analizą zachowań niefunkcjonalnych, planowaniem działań proaktywnych, uczeniem umiejętności bazowych, skutecznym podpowiadaniem i wycofywaniem podpowiedzi,. Wszystko to wspomoże rodziców, którzy podejmują się uczenia dzieci nowych umiejętności, doskonalenia posiadanych, ale także tych, którzy chcą w obecnej sytuacji skupić się na eliminowaniu zachowań dezorganizujących funkcjonowanie w domu. Zdajemy sobie sprawę, że jesteście Państwo przeciążani obowiązkami, dlatego konkretne sposoby działania warto omówić ze swoim terapeutą prowadzącym. Wykorzystywanie tego czasu do bycia ze sobą, budowania więzi, to również stymulowanie rozwoju.

 

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. ZASADY UCZENIA

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. BARIERY

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. ANALIZA ZACHOWANIA

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. DZIAŁANIA PROAKTYWNE

 

Mamo gdzie mieszkają emocje?”, czyli kilka słów o codziennym wspieraniu rozwoju emocjonalnego dziecka – Marta Frankowicz

„MAMO GDZIE MIESZKAJĄ EMOCJE?”,

 CZYLI KILKA SŁÓW O CODZIENNYM WSPIERANIU ROZWOJU EMOCJONALNEGO DZIECKA

 

            Zapewne każdy Rodzic codziennie obserwuje jak intensywnie dzieci doświadczają  świata i bogactwa własnych emocji i uczuć oraz z jaką łatwością i zawrotną prędkością przechodzą od ekspresji radości do ekspresji smutku, czy złości. Obserwacja takiej dynamiki dziecięcych przeżyć i reakcji często rodzi pytania o to jak towarzyszyć im w uczeniu się języka emocji? W jaki sposób ułatwić dzieciom proces przechodzenia od „emocji słabo uświadamianych” do „świadomie kontrolowanych”, czyli jak stać się mądrym przewodnikiem po świecie emocji?

            Nie ulega wątpliwości, że sposób doświadczania, rozpoznawania, rozumienia i ekspresji emocji ulega zmianom przez całe życie. Natomiast w pierwszych latach życia dziecka proces ten jest najbardziej dynamiczny i zróżnicowany. Mały człowiek nabywa wielu kluczowych  umiejętności w obszarze  tzw. inteligencji emocjonalnej. Przejawia się to między innymi w: znajomości własnych przeżyć, umiejętności kierowania emocjami, ale również w rozpoznawaniu emocji u innych oraz  w umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi osobami.

            Chcąc zadbać o wyposażanie dziecka w powyższe kompetencje warto uczyć dzieci empatycznej, pozytywnej komunikacji i na co dzień sięgać po bajki psychoedukacyjne przybliżające dziecku świat emocji. Podczas  wspólnego oglądania i czytania wraz z dzieckiem można przyglądać się z bliska, choć bezpiecznie wszystkim emocjom i uczuciom: radości, złości, smutkowi, czy oswoić strach, a nawet wściekłość. Spokojne rozmowy o przeżyciach dziecka ubrane w historię bohatera opowiadania podpowiadając różne sposoby na  oswajanie, czy kontrolowanie uczuć wpływają na wzmocnienie umiejętności radzenia sobie również z tymi niechcianymi emocjami.  Opowieści ułatwiają nie tylko rozmowę o przeżyciach, ale też o zasadach budowania dobrych relacji z innymi, czy o obowiązujących normach społecznych. Pozwala to na nabywanie umiejętności wyrażania uczuć z zauważeniem i poszanowaniem przeżyć i potrzeb wszystkich osób zaangażowanych w daną sytuację.

            Czytając zwracaj uwagę dziecka na ilustracje i zadawaj pytania dotyczące bohaterów, np. „spójrz na… jaką ma minę? jak myślisz dlaczego?”. Jeśli zauważysz, że dziecko ma z tym trudność pokaż mu obrazek z różnymi „buźkami” i poproś żeby wskazało tę, która jego zdaniem najlepiej pasuje. W miarę nabywania przez dziecko umiejętności rozpoznawania emocji możesz pogłębiać ich rozumienie i nazywanie pytając np.: „czy .. jest wesoły, czy smutny?”, „jak myślisz dlaczego on jest wesoły/smutny?”, „co można zrobić żeby… był znowu wesoły/poczuł się lepiej?”. Wspólne rozmowy na temat emocji są pomocne zarówno w poznaniu i zrozumieniu coraz większej liczby uczuć jak również w rozumieniu    wynikających z nich  reakcji i zachowań własnych oraz innych osób.

            Poniżej znajduje się lista z propozycjami książeczek do wspólnego przeglądania i czytania oraz  propozycje na wspólne zabawy i rodzinne gry dzięki którym dziecko będzie mogło    rozwijać i doskonalić umiejętności regulowania własnych emocji. Zachęcam, aby książeczki, czy zabawy swobodnie dobierać do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, a podane przedziały wiekowe traktować jedynie orientacyjne. Pamiętajmy, że każde dziecko jest wyjątkowe, a jego  aktualne potrzeby i preferencje dynamicznie się zmieniają. Stąd na liście znajdziecie Państwo zarówno książeczki, które w sposób konkretny, obrazowy i bliski dziecku poruszają daną tematykę, jak i te które odnoszą się do niej w sposób bardziej symboliczny, metaforyczny. Dobrej lektury!

 

  1. Propozycje na „dobry start” dla dzieci do 2 roku życia
  2. Propozycje dla dzieci 2 i 3 letnich
  3. Propozycje dla dzieci 3- 4 letnich, w tym dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną 
  4. Propozycje książek dla dzieci 4 i 5-6 letnich
  5. A na koniec propozycje książek do zadań Specjalnych

Propozycje bajek o koronawirusie – Marta Frankowicz

Drodzy Rodzice,

obecna sytuacja zmieniła naszą codzienną rzeczywistość. Każdego dnia docierają do naszych uszu liczne informacje o rozprzestrzeniającym się wirusie. Zapewne zadajecie sobie pytanie w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o bieżącej sytuacji? W jaki sposób i jakie informacje przekazywać? We wspólnych rozmowach pomocne mogą być bajki  o koronawirusie pomagające dzieciom oswoić nową sytuację, podkreślające jej tymczasowość oraz dające poczucie wpływu na sytuację poprzez konkretne wskazówki jak można zachować bezpieczeństwo. Poniżej podajemy kilka propozycji:

1.Bajka Pani  Manueli Moliny Cruz – psychologa   

2.„Masz tę moc”- bajka od wydawnictwa Olesiejuk, która powstała dzięki pracy wielu specjalistów  

3.„Bajka o tajemniczych koronach” Anny Grochulskiej i Agaty Blady „Introsfera 

4.„Krótki film o Wirusie na literę K. i o żmiji” według scenariusza Anny Jach-Falkiewicz i Wioletty Matusiak  

 

 

OKRO

Informujemy Szanownych Państwa,

że w sprawie odbioru skierowań do realizacji zajęć w ramach drugiej edycji OKRO będą się z Państwem kontaktować koordynatorzy placówek.

Zespół OKRO