Archiwa autora: owpp_admin

Organizacja pracy poradni

Organizacja pracy poradni

Specjalistyczna Poradnia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wznawia bezpośrednią pracę stacjonarną z dziećmi, w szczególności dotyczącą  przeprowadzania bezpośrednich diagnoz dla potrzeb Zespołu Orzekającego oraz zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zgodnie z zaleceniem  MEN przy organizacji pracy poradni uwzględniamy przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązują procedury bezpieczeństwa, które są  dostępne do wglądu w poradni.

Sekretariat poradni będzie czynny 

poniedziałek – czwartek od 8.00 do 18.00
piątek od 8.00 do 16.00

Dokumenty i wnioski w dalszym ciągu należy składać:
– poprzez ePUAP
– za pośrednictwem Poczty Polskiej
– poprzez wrzucenie koperty z korespondencją do skrzynki pocztowej  umieszczonej przy
wejściu do pomieszczenia Poradni, ul. Półkole 11.

Kontakt z pracownikami poradni dotyczący zajęć i trybu załatwiania spraw będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej  owpp@poczta.onet.pl
lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 18.00  tel. 12 412 15 66

 

Plebiscyt „Orły Medycyny 2020”

Plebiscyt „Orły Medycyny 2020”

Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za zgłoszenie nas do Plebiscytu „Orły Medycyny
2020”. Z radością informujemy, że dzięki Państwa zaufaniu i pozytywnym ocenom naszej
pracy, zostaliśmy jego Laureatami (www.orlymedycyny.pl).
Będziemy w dalszym ciągu starali się służyć Państwu naszą wiedzą
i doświadczeniem oraz z zaangażowaniem spełniać oczekiwania w zakresie profesjonalnej
pomocy diagnostyczno-terapeutycznej w stymulacji rozwoju małego dziecka.

Zespół Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Krakowie

Przekształcenie SPWPPP

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa informuję wszystkich klientów o zamiarze przekształcenia Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie poprzez zmianę siedziby z ul. Półkole 11 na os. Willowe 35 od września 2022 r.

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK PRZEZ PORADNIE SPECJALISTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!

                Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi realizują  zadania związane ze wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek.

Zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli do współpracy w ramach:

 1. Procesowego wspomagania ukierunkowanego na pomoc w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększenie kompetencji nauczycieli i podniesienie jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki. Może też być doskonalenie stricte w obszarze wykorzystania TIK w organizacji pracy zdalnej nauczycieli i specjalistów.  
 2. Sieci współpracy i samokształcenia o charakterze metodycznym, problemowym i dydaktyczno-wychowawczym.
 3. Programu „O uśmiech dziecka. Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”.

Działania prowadzone w ramach wspomagania będą realizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W ramach procesowego wspomagania proponujemy doskonalenie nauczycieli z platform zdalnej edukacji oraz narzędzi do pracy z uczniami/dziećmi online. Poniżej lista niektórych tematów w tym zakresie:

 • Narzędzia Microsoft i Google rozwijające kompetencje kluczowe, samodzielność i kreatywność uczniów.
 • Metody aktywizowania uczniów z zastosowaniem w edukacji online.
 • Office 365
 • Google Classroom i narzędzia G-Suite.
 • Wychowawca on line. Tikowa kreatywna świetlica.
 • Tik na Tak, tak na tik, zrób projekty zdalne w mig!
 • I love teaching and learning – zdalna nauka języka obcego.
 • Nauczanie zdalne od podstaw! Platformy do nauki online, narzędzia wspierające naukę ucznia w domu!
 • Platformy współpracy online z uczniami na przedmiotach humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych, językach obcych oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Rekrutacja do wskazanych zakresów wspomagania trwać będzie do 15 września 2020 r. Uprzejmie prosimy o przesłanie formularzy zgłoszenia na wskazane poniżej adresy mailowe:

 1. Formularz zgłoszenia do procesowego wspomagania lub projektu „O uśmiech dziecka …”, 
  – współpraca z SPWPPP  e-mail: spwppp.rekrutacja@gmail.com
 2. Formularz zgłoszenia do procesowego wspomagania, wsparcia na wybranym etapie lub projektu „O uśmiech dziecka …”
  – współpraca z SPPPDDZNE e-mail: spppddzne@gmail.com

Uprzejmie prosimy  Państwa  o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pedagogów formy doskonalenia jakimi są sieci współpracy i samokształcenia.  
Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz  podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.

Wykaz sieci, które zostały uruchomione ilustruje poniższa tabela.

Formularz zgłoszenia do sieci prosimy przesłać, w formie elektronicznej, na adres mailowy koordynatora administracyjnego projektu:  spwppp.rekrutacja@gmail.com

 

Dyrektor SPWPPP Ewa Pohorecka
Dyrektor SPPPDDZNE Małgorzata Niewodowska
Doradca metodyczny  Renata Flis

 

Wnioski OKRO

Szanowni Państwo,

informujemy o przedłużeniu czasu rekrutacji na III edycję programu OKRO. W dniach od 17 sierpnia do 4 września 2020 r. do godziny 10:00 przyjmowane będą wnioski o przyznanie zajęć specjalistycznych.

Dokumenty i wnioski w należy składać:
– poprzez ePUAP
– za pośrednictwem Poczty Polskiej
– poprzez wrzucenie koperty z korespondencją do skrzynki pocztowej  umieszczonej przy
wejściu do pomieszczenia Poradni, ul. Półkole 11.

Kryteria przyznawania zajęć,  informacje o dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji oraz zasadach organizacji zajęć  podane są w zakładce OKRO.

Wzór wniosku oraz innych dokumentów dotyczących procedury ubiegania się o przyznanie zajęć specjalistycznych dostępne są w zakładce DO POBRANIA.

Wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Zespołu Monitorowania OKRO 5 września 2020 r.

Informujemy, że wnioski wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, które zostaną dostarczone do Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej po terminie 4 września 2020 r. nie będą mogły być rozpatrzone w III edycji OKRO.

Zapisy na zajęcia WWRD

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 18 maja do 19 czerwca 2020 prowadzimy zapisy dzieci chętnych do rozpoczęcia zajęć WWRD w naszej poradni od września 2020 r.

Zapisy na zajęcia odbędą się według następujących zasad:

1.    Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem poczty, maila (wwrd@owpp.pl) lub zostawiając zgłoszenie w zewnętrznej skrzynce przy drzwiach poradni.

2.      Podczas zapisu konieczne jest posiadanie ważnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci, które jeszcze nie posiadają opinii będą zapisywane na listę rezerwową i przyjmowane dopiero po jej uzyskaniu, w miarę wolnych miejsc.

3.      Podczas zgłoszenia prosimy o podanie następujących danych:

– imię i nazwisko dziecka
– numer telefonu kontaktowego do rodziców lub opiekunów
– czy dziecko korzystało dotychczas z zajęć w ramach WWRD w innej placówce

4.      Aby zgłoszenie mogło być przyjęte konieczne jest dołączenie kopii aktualnej opinii o potrzebie WWRD.

5.      O przyjęciu decyduje spełnienie wymagań formalnych (ważna opinia, ewentualne wypowiedzenie umowy w innej placówce), kolejność zgłoszeń oraz gotowość do podjęcia zajęć w proponowanych terminach. Nowe dzieci przyjmujemy w miarę wolnych miejsc, proponując rodzicom terminy zwolnione przez dzieci, które zakończyły już zajęcia WWRD w naszej poradni.

6.      Po zatwierdzeniu terminu zajęć zostaną Państwo poproszeni o złożenie wniosku o wydanie skierowania do realizacji WWRD w naszej poradni i dopiero to skierowanie jest ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia na zajęcia terapeutyczne.

7.  Rezygnacja z zajęć WWRD

Rezygnacji można dokonywać za pośrednictwem poczty, maila (wwrd@owpp.pl) lub zostawiając pismo ws. rezygnacji zajęć wwrd  w zewnętrznej skrzynce przy drzwiach poradni.

Prosimy o podanie następujących danych:

– imię i nazwisko dziecka
– datę urodzenia dziecka

Konferencja „Mózg w czasie pandemii – wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, we współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon, serdecznie zapraszają do udziału w II części konferencji on-line z cyklu „Mózg w czasie pandemii- wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji”, która odbędzie się 19 czerwca 2020 r. od godz. 12.00 do 16.00. I część Konferencji z cyklu” Mózg w czasie pandemii” odbyła się 28 maja i dotyczyła wsparcia uczniów w zdalnej edukacji. Z uwagi na duże zainteresowanie naszą konferencją  dotyczącą pomocy uczniom w nowej rzeczywistości edukacyjnej oraz wynikającą tym samym   potrzebę wsparcia nauczycieli, zgodnie z zapowiedzią, proponujemy kontynuacje cyklu, na którą już serdecznie Państwa zapraszamy i zachęcamy do udziału.

Adresatami wydarzenia realizowanego na platformie livewebinar są dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli, placówek. 

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę realizatora – NPDN IN Lektikon. Po dokonaniu rejestracji uczestnicy otrzymają link do konferencji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja „Mózg w czasie pandemii – wsparcie nauczycieli w zdalnej edukacji”, Kraków, 19.06.2020

 

Konferencja jest organizowana w ramach procesowego wspomagania szkół oraz przedszkoli i finansowana przez Gminę Miejską Kraków. Udział dla wszystkich z Gminy Miejskiej Kraków  w wydarzeniu jest bezpłatny.

Program konferencji

„Mózg w czasie pandemii – wsparcie uczniów w zdalnej edukacji.” cz.I”

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za udział w konferencji:
„Mózg w czasie pandemii – wsparcie uczniów w zdalnej edukacji.” cz.I

Cieszymy się, że tak licznie odpowiedzieli Państwo na nasze zaproszenie i przez 4 godziny byli z nami.
Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów w trakcie jak i po konferencji za które bardzo dziękujemy.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie nas do współpracy. Mamy nadzieję na więcej wspólnych wydarzeń.
Poniżej zamieszczamy link do filmu z konferencji, a zaświadczenia otrzymają Państwo drogą elektroniczną w ciągu kilku najbliższych dni.

link: https://drive.google.com/open?id=1B1hcrqxKX4D2f5x3fUs4vMmp69NDE3TP

Podsumowanie konferencji

KONFERENCJA MÓZG W CZASIE PANDEMII CZ.1 – FILM

Odpowiadając na Państwa pytania i prośby. Zaprosiliśmy do współpracy Macieja Bennewicza i Anne Prelewicz.
W przyszłą sobotę przeprowadzą szkolenie. Jeżeli życzą sobie Państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu zapraszamy na stronę:

www.lektikon.edu.pl/oferta

Ewa Pohorecka
Dyrektor SPWPPP

Małgorzata Niewodowska
Dyrektor SPPPDDZNE

Mózg w czasie pandemii-wsparcie uczniów w zdalnej edukacji – konferencja online 28 V 2020 r.

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi oraz Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Krakowie, we współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon serdecznie zapraszają na konferencję online „Mózg w czasie pandemii”- wsparcie uczniów w zdalnej edukacji”,  która odbędzie się 28 maja 2020 r. od godz. 12.00 do 16.00.

Adresatami wydarzenia realizowanego na platformie livewebinar są dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli, placówek.

Rejestracja na konferencję poprzez stronę realizatora NPDN IN Lektikon (link poniżej)

Konferencja „Mózg w czasie pandemii – wsparcie uczniów w zdalnej edukacji”, Kraków, 28.05.2020

Po dokonaniu rejestracji uczestnicy otrzymają link do konferencji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

Serdecznie zapraszamy.
Małgorzata Niewodowska
Dyrektor SPPPDDZNE

Ewa Pohorecka
Dyrektor SPWPPP

 

Krótki podręcznik stymulacji rozwoju – Aneta Kowalik

Drodzy Rodzice!

                Sytuacja pandemii zaskoczyła nas wszystkich. Konieczność fizycznego dystansowania przedłuża się, nikt nie zna daty końcowej, trudno nam cokolwiek planować. Nasi terapeuci podejmują próby prowadzenia zajęć zdalnie w różnych formach. Pamiętamy jednak, że pracujemy z małymi dziećmi, których sposób funkcjonowania wymaga fizycznej obecności drugiej osoby. Większość trudu związanego z zajęciami spoczywa teraz na rodzicach, którzy w obecnej sytuacji jako jedyni pozostają w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi. W związku z tą nową sytuacją przygotowujemy dla Państwa Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. Chcemy w nim poruszyć kwestie związane z: podstawowymi zasadami uczenia, barierami w uczeniu się, analizą zachowań niefunkcjonalnych, planowaniem działań proaktywnych, uczeniem umiejętności bazowych, skutecznym podpowiadaniem i wycofywaniem podpowiedzi,. Wszystko to wspomoże rodziców, którzy podejmują się uczenia dzieci nowych umiejętności, doskonalenia posiadanych, ale także tych, którzy chcą w obecnej sytuacji skupić się na eliminowaniu zachowań dezorganizujących funkcjonowanie w domu. Zdajemy sobie sprawę, że jesteście Państwo przeciążani obowiązkami, dlatego konkretne sposoby działania warto omówić ze swoim terapeutą prowadzącym. Wykorzystywanie tego czasu do bycia ze sobą, budowania więzi, to również stymulowanie rozwoju.

 

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. ZASADY UCZENIA

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. BARIERY

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. ANALIZA ZACHOWANIA

Krótki Podręcznik Stymulacji Rozwoju. DZIAŁANIA PROAKTYWNE