Konferencja online „Mózg w czasie pandemii cz. III – wsparcie dyrektorów w obecnej sytuacji edukacyjnej”

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w 3 odsłonie konferencji online „Mózg w czasie pandemii cz. III – wsparcie dyrektorów w obecnej sytuacji edukacyjnej”, której organizatorami są Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie oraz Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie. Współorganizatorem i realizatorem konferencji jest Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Instytut Nauki Lektikon.

Konferencja jest finansowana przez Urząd Miasta Krakowa w ramach procesowego wspomagania szkół i przedszkoli, realizowanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Adresatami konferencji są dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów wychowawczych, przedmiotowych oraz pedagodzy. Celem konferencji jest wsparcie liderów edukacyjnych w obecnej sytuacji edukacyjnej.
Prelegenci zajmą się więc zarówno organizacją pracy dyrektora szkoły, jak i sposobami zadbania o dobrostan i radzeniem sobie z dużym obciążeniem emocjonalnym. Całość dopełni panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i zaproszonych dyrektorów.

Link do rejestracji: https://www.lektikon.edu.pl/event/konferencja-mozg-w-czasie-pandemii-cz-iii/

Otwarcie zapisów o godzinie 9.00
W załączeniu plakat wraz z programem